Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, rozšířila své řady rumunských zákazníků. Další společností, která se rozhodla realizovat elektronický oběh faktur workflow nástrojem IXOS-eCONprocess, je Unilever Rumunsko. Jak napovídá název produktu, jedná se o komplexní nástroj pro řízení a správu vnitropodnikových procesů. Cílem nasazení tohoto řešení ve firmě je přesná definice a vyšší transparentnost toků práce, rychlejší a kvalitnější odezva na úkoly stanovené pracovníkům.

Podstatou celého systému je podnikový proces. Jednotlivé úkoly přicházejí účastníkům procesu přímo do zásobníku úkolů v Outlooku. Uživatel komunikuje s procesem pomocí formuláře, který se zobrazí po otevření daného úkolu. Informace nutné ke splnění úkolu uživatel získá jak z formuláře, tak z přiložených dokumentů či z poznámek, které k procesu připojili předchozí účastníci procesu. Do celého systému je navíc integrována podpora externích aplikací, které jsou asociovány s danými úkoly a spouštěny jednoduchým stiskem tlačítka přímo z formuláře. Uživatel tak může jednoduše stiskem tlačítka vyjádřit například souhlas/nesouhlas s fakturou nebo smlouvou. Volba dalšího účastníka workflow je buďto určena předem (konkrétní uživatel, role, organizační skupina…), anebo je vyhodnocena dynamicky dle aktuálních informací z procesu. V systému je možné nastavit i takzvanou časovou eskalaci: v případě, že určitý účastník směrování nesplní úkol do určité doby, tento pracovní úkol se automaticky přesune do „Inboxu“ úkolů jeho nadřízeného apod. Nasazení řešení má za cíl urychlit a zjednodušit schvalování faktur ve všech divizích, které jsou součástí SC Unilever South Central Europe SRL.

Unilever používá jako externí aplikaci SUN ERP systém. IXOS-eCONprocess je schopen zpracovávat a předávat procesy, které procházejí oběma systémy a vystupuje jako nosná vrstva dat a dokumentů pod jedním rozhraním. Procesní nástroj díky kompatibilitě s IXOS-eCONserverem průběh všech procesů spolu s přidruženými dokumenty automaticky zaznamenává a archivuje na archivní server. Každá akce uživatele nad pracovním úkolem je uložena a lze ji následně dohledat i pro případný audit.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com, nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnost IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na středoevropských a východoevropských trzích a je největším dodavatelem archivních systémů, DMS a WCM technologií na trhu ČR a SR. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management Systém – DMS, Content Management Systém -CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivací dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.

O společnost Bosch

První oficiální pobočka Bosch byla založena roku 1920 v Praze a po nucené 44leté přestávce se po roce 1989 vrátila a od prosince roku 1991 je opět činná. Za dobu své přítomnosti na českém trhu si Bosch vybudoval nezaměnitelný image významného výrobce a investora a jeho výrobky se od automobilové techniky přes elektrického nářadí a domácí spotřebiče až po tepelnou techniku úspěšně zabydlely nejen v českých domácnostech, ale i automobilech, servisech a průmyslových podnicích.