Společnost IXTENT, přední nezávislý dodavatel řešení pro správu a řízení dokumentů i dat (ECM – Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě, získala ocenění Partner Award 2009 korporace Open Text. Partner Award 2009 je ocenění, kterým společnost Open Text oceňuje své partnery, kteří realizovali implementace mimořádně pokročilých a inovativních řešení v oblasti správy a řízení dokumentů a kteří dosáhly špičkových obchodních výsledků. IXTENT přitom získává ocenění jako nejlepší partner již potřetí v řadě za sebou.

„Získat opakovaně toto prestižní ocenění je příjemné, ale zároveň velice zavazující“, konstatoval Vít Svoboda, ředitel společnosti IXTENT. „Obhájit ocenění v náročné konkurenci je rok od roku obtížnější. Dík proto patří jak zákazníkům, tak celému teamu naší společnosti i korporace Open Text.“

Pro více informací kontaktujte:

Petr Němeček
Marketing Manager
+420721456 924
petr.nemecek@ixtent.com

Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu získáte návštěvou www.opentext.com.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a “papírových” dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com