Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosti IXTENT a OpenText si Vás dovoluju pozvať na workshop: Ako využiť 100 % informácií ukrytých v dokumentoch a obchodných procesoch

Termín a čas

 • štvrtok, 17. 3. 2016, 09:00 – 14:00

Miesto

 • BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Program:

 • 08:30 – 09:00 – Registrácia, občerstvenie
 • 09:00 – 09:10 – Úvodná reč a privítanie, Juraj Majtán, riaditeľ BRK SOPK
 • 09:10 – 09:30 – Vytvorte digitálnu spoločnosť, Piotr Jankiewicz, Regional Sales Manager CEE, OpenText Corporation
  Žijeme v dobe nebývalej technologickej transformácie, kedy informácie a spôsob, akým ich používame, menia doterajšie pravidla podnikania. Spoločnosti sú nútené podniknúť kroky k zvyšovaniu efektivity, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu riadenia a výkonu. Informácie predstavujú novú menu, ktorá napomáha inováciám a rastu. Cieľom každej organizácie je preto transformovať sa do veku digitálnej ekonomiky a stať sa tak digitálnou spoločnosťou. V tejto prezentácií Vám predstavíme ako správne nastavená digitálna stratégia, ktorá zahŕňa sadu najrôznejších riešení, pomáha spoločnostiam so správou informácií (Enterprise Information Management).
 • 09:30 – 10:00 – OpenText Process Suit – Digitálne radenie procesov, Martin Vogel, Solution Architect, OpentText s.r.o.
  Žiadosť o dovolenku, schválenie služobnej cesty, kúpa nového počítača, oprava automobilu, zákaznícka reklamácia.… V každej organizácií prebiehajú denne desiatky, stovky či tisícky procesov naprieč všetkými oddeleniami a ich efektivita často rozhoduje o ich úspechu či neúspechu, o zisku alebo strate. OpenText Process Suite pomáha organizáciám s prevedením procesov do digitálneho sveta, s ich správou a kontrolou, s efektivitou a periodicitou. Process Suite spája procesy s informáciami a sprístupňuje ich na akomkoľvek zariadení, spája rôzne aplikačné systémy a umožňuje spoluprácu zainteresovaných zamestnancov s plnou automatizáciou všetkých krokov.
 • 10:00 – 10:30 – Prepojte SAP and MS SharePoint – prepojte procesy s relevantným obsahom, Jozef Novota, Sales Manager, IXTENT Slovakia s.r.o.
  Platformy SAP a MS SharePoint sú v organizáciách jedny najčastejšie implementovaných riešení a často sú v pozícií kľúčových podnikových systémov. V prezentácií Vám predstavíme, ako vďaka riešeniu OpenText SharePoint Services for Extended ECM for SAP® Solutions prepojíte informácie a dáta uložené v oboch týchto systémoch do jedného funkčného celku. Užívatelia oboch systémov tak budú môcť využívať akýkoľvek podnikový obsah na jednom mieste.
 • 10:30 – 11:00 – Prestávka, občerstvenie
 • 11:00 – 11:30 – Správa a bezpečná archivácia elektronických dokumentov nielen s využitím biometrického podpisu, Roman Knapp, Sales Manager, IXTENT s.r.o.
  Stále väčší počet firemných procesov prebieha elektronicky a v nadväznosti na to narastá aj objem elektronických dokumentov. Aktuálnou témou je tiež elektronizácia dokumentov s využitím technológie dynamického biometrického podpisu a zabezpečenie dlhodobej vierohodnosti dokumentov ním opatrených. V prezentácií Vám predstavíme ako efektívne dokumenty spracovávať, archivovať a zaistiť ich právnu validitu.
 • 11:30 – 12:00 – Objavujte a analyzujte informačné zdroje naprieč organizáciou, Jiří Jakeš, Account Manager, IXTENT s.r.o.
  Objavujte a analyzujte informačné zdroje naprieč organizáciou vďaka riešeniu OpenText InfoFusion. InfoFusion prináša nový prístup k riadeniu, analýze a pochopeniu neštruktúrovaných informácií a pomáha tak organizáciám zvyšovať výkon a zisk a znižovať riziká a náklady.
 • 12:00 – 14:00 – Diskusia, Q&A, pozvanie na spoločný obed

Účasť na akcii je zdarma.

V prípade otázok kontaktujte sl. Barboru Culková, e-mail: barbora.culkova@ixtent.com, telefón: +420 731 604 841.