Vážení obchodní přátelé, společnost IXTENT si Vás dovoluje pozvat na inspirativní technologické setkání do reprezentativních prostor Velvyslanectví Kanady, nosným tématem letošního setkání bude důležitost digitalizace podnikání v kontextu současné ekonomické krize, čestným hostem setkání bude profesor Peter Staněk, slovenský ekonom a prognostik pracující ve Slovenské akademii věd. Těšíme se na Vaši účast.

Detaily akce a způsob přihlášení