Výroba a automotive

Přepisujete a kontrolujete obsah finančních dokladů ručně? Pracujte s výrobní dokumentací v digitální podobě. Vyřešte bezpečnou archivaci, snadné vyhledávání, schvalování, sdílení a audit klíčových dokumentů. Spojte se s námi.

Hlavní výhody a funkce našich řešení

S blížícím se nástupem 4. průmyslové revoluce pomáháme výrobním a automotive společnostem k výraznému a vyčíslitelnému snížení provozních nákladů, zrychlení a zkvalitnění řady dokumentových  procesů či agend. Aplikujeme řadu elektronických nástrojů pro tzv. bezpapírovou kancelář.

Implementujeme řešení pro digitalizaci a Data Capturing, automatizaci dokumentově orientovaných procesů, správu elektronických dokumentů a jejich archivaci v souladu s legislativními a bezpečnostními předpisy. V řadě případů mají tyto agendy velice úzkou vazbu na ERP systém SAP nebo jiný výrobně ekonomický systém, se kterými jsou naše řešení často nativně integrována.

Jaké oblasti Vám pomůžeme vyřešit?

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Mobilní aplikace pro sběr dat z výroby a efektivní zpracování dokumentů

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO