Farmacie / Life Science

Regulovaná odvětví vyžadují zvýšené nároky na kvalitu a metodiku implementace IT systémů. Východiskem jsou validované systémy na správu a oběh dat či dokumentů.

Hlavní výhody a funkce našich řešení

IXTENT je schopen nabídnout validované řešení DMS systému „na klíč“ nebo implementovat takový systém na předvalidované platformě OpenText či Microsoft.

Máme zkušenosti s implementací náročných validovaných DMS systémů, kde musí být vše důkladně dokumentováno a intenzivně testováno, a to násobně vícekrát, než bývá obvyklé. Výsledkem je systém, který se zcela shoduje s dokumentací, je prostý chyb a lze jej auditovat.

Validované systémy implementované dle metodiky GAMP5 představují etalon kvality a udržitelnosti IT řešení. Mohou sice (na první pohled) pokrývat „jen“ standardní dokumentově orientované agendy, nicméně v každé takové projektové fázi je kladen enormní důraz na preciznost popisů business požadavků, funkcí, IT prostředí atp.

Vzhledem k projektové historii byl IXTENT schopen zavést obecné principy implementace validovaných systémů do svých standardních dodávek, což pro zákazníka představuje záruku kvality dodávek a unikátní konkurenční výhodu.

Jaké oblasti Vám pomůžeme vyřešit?

Řešení jsme poskytli pro