Po pandemii covid-19 IXTENT opět začíná organizovat a účastnit se setkání i mimo online prostředí. Na podzim se IXTENT zapojí do dvou zajímavých akcí. První z nich bude OpenText Summit v Polsku, pro který získal úroveň platinového sponzora. Druhou bude tradiční seminář na Velvyslanectví Kanady v Praze.

OpenText Summit se bude konat 19.10. ve Varšavě. Mezi hlavní témata této konference patří následující:

  • digitální transformace a jak může urychlit obchodní procesy,
  • správa informací a její přínos pro trh,
  • digitální služby a jak mohou pomoci vytvořit loajální zákazníky,
  • optimalizace dodavatelského řetězce a jak může snížit náklady na obchodní operace,
  • elektronická fakturace a integrace KSeF a jak změnit povinnost v obchodní výhodu,
  • cloudová správa obsahu a jak umožňuje organizacím zvládnout moderní práci.

Na konferenci vystoupí se svým příspěvkem také IXTENT, což mu poskytne příležitost představit svoje služby a oslovit potencionální nové zákazníky.

Další zmíněná akce, tedy seminář na Velvyslanectví Kanady, se uskuteční 8.11. v Praze. Akce proběhne stejně jako v přechozích letech za spoluúčasti velvyslanectví a Kanadské obchodní komory. Stejně jako v minulosti se můžete těšit na kvalitní řečníky a na aktuální témata ze světa IT. Podrobný program bude upřesněn.