Společnost OpenText dokončila koupi společnosti Micro Focus, která je významným poskytovatelem softwarových technologií a služeb. Akvizice má rozšířit spektrum nabízených služeb, přičemž produkty Micro Focus mají přispět k urychlení procesu digitální transformace a snížení celkových nákladů.

Akvizice společností OpentText a Micro Focus dává vznik jedné z největších softwarových a cloudových firem v oblasti digitální tranformace.

Společnost OpentText informovala o záměru akvizice 25.8.2022. Dokončení je plánováno na průběh prvního čtvrtletí roku 2023.

Přínosy akvizice:

  • Zvýší se působnost společností díky nabídce komplexnějších a rozsáhlejších služeb.
  • Proces digitální transformace může probíhat efektivněji díky synergickým efektům obou producentů SW.
  • OpenText bude benefitovat z rozšíření klientské báze a přístupu k nim s možností „upsale“ svých tradičních produktů.  
  • Micro Focus bude profitovat z privátních a veřejných cloudů OpenText.

Další informace jsou zde.