Open Text, vedoucí společnost v oblasti podnikové správy obsahu (ECM – Enterprise Content Management), dnes představila nové řešení pro správu elektronické pošty pro zákazníky z oblasti právních a advokátních firem. Řešení v sobě kombinuje tvorbu správu a archivaci zpráv elektronické pošty a pomáhá tak definovat, zabezpečovat a schvalovat jejich obsah. Nové řešení vedle zvýšení bezpečnosti napomáhá redukovat náklady na IT.

Řešení společnosti Open Text pro správu životního cyklu zpráv elektronické pošty přitom řeší největší problém, se kterým se v současné době potýkají všechny právní společnosti na světě: obrovsky narůstající objem zpráv týkající se jednotlivých případů nebo klientů. Je založeno na kombinaci produktů Open Text Email Archiving for Microsoft Exchange společně s Open Text LegalKEY a dovoluje kompletní správu emailu od jeho vytvoření až po distribuci. Robustní serverově definovaná pravidla přitom určují způsob správy a archivace zpráv.

Prostřednictvím tohoto řešení mají uživatelé k dispozici výkonné nástroje pro třídění zpráv v rámci firemního systému pro správu dokumentů. Díky tomu je tak vždy zajištěno, aby zpráva byla správně začleněna mezi další dokumenty týkající se určitého případu či klienta a byla jednoduše dostupná.

„Právní společnosti se často potýkají s nejednoznačnou dostupností informací uložených na mailových serverech. Zásadní zprávy mohou být uloženy pouze v účtu příslušného uživatele a pro ostatní uživatele jsou nedostupné,“ prohlásil Mohit Thawani, Business Developement Manager skupiny Legal Solutions společnosti Open Text. „Naše řešení přináší právním společnostem automatizovanou a dostupnou cestu kategorizace důležitých či kritických informací. Jeho prostřednictvím jsou tyto zdroje pro uživatele dostupnější a díky tomu dochází k úsporám času a vyšší produktivitě.

Řešení pro správu dokumentů společnosti Open Text se těší zaslouženému zájmu právních společností. Podle posledních průzkumů používá některý z ECM produktů Open Text 70% všech společností sdružených v asociaci AmLaw 100.

Korporace Open Text je v České republice a dalších zemích středoevropského regionu reprezentována společností IXTENT s.r.o. IXTENT patří v tomto regionu mezi nejvýznamnější dodavatele Enterprise Content Management řešení v oblstii střední a východní Evropy. Společností Open Text byl opakovaně oceněn jako Best Performig CEE OTC Partner.

Pro více informací kontaktujte:

Petr Němeček
Marketing Manager
IXTENT s.r.o.
Lighthouse Towers
Jankovcova 2c
170 00 Praha 7
tel: +420 721 456 924

Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu, získáte návštěvou www.opentext.com.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.Více informací o Open Textu, získáte návštěvou www.ixtent.com