Společnost IXTENT si je velmi dobře vědoma společenské odpovědnosti, a proto se pravidelně zapojuje do charitativních aktivit. Například v roce 2018 se spolu se svými zaměstnanci aktivně zúčastnila devíti charitativně sportovních aktivit, které že to byly?

  • Noční běh pro Světlušku na podporu nevidomých,
  • běh RunAut ve prospěch osob s poruchami autistického spektra,
  • Koloběžka den pro děti z Jedličkova ústavu,
  • Run for Help na podporu osob s amputovanými končetinami,
  • Terribear běh Nadace Terezy Maxové na podporu znevýhodněných dětí,
  • Běh Dobré vůle Nadace Olgy Havlové na podporu znevýhodněných rodin,
  • Běh pro Kuře na podporu dětí v tísni,
  • ADRA běh ve prospěch bohulibých projektů po celém světě,
  • Run for Movember pro osvětu v prevenci mužského onemocnění rakoviny prostaty.

V rámci rozšířené spolupráce s ADROU se plánuje zapojení týmu IXTENT i v rámci jiných, než sportovně-charitativních aktivit, například v rámci programů pro seniory či znevýhodněné děti, při sbírce věcných darů, či nákupu charitativních předmětů z e-shopu ADRY. Přidáte se k nám? Více informací najdete na webu organizace: https://www.edonation.cz/.