Strategické ciele

Externým cieľom spoločnosti IXTENT

je byť spoľahlivým, stabilným a kompetentným partnerom. Umožniť svojim zákazníkom stať sa bezpapierovou spoločnosťou alebo sa tomuto stavu aspoň čo najviac priblížiť. Prostredníctvom špičkových riešení a kvalifikovaného servisu zefektívniť a skvalitniť podnikové procesy a tým posilniť ich konkurencieschopnosť. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov pritom použiť nástroje procesného manažmentu, ECM a DMS.

Interným cieľom spoločnosti IXTENT

je zaistenie vedúcej pozície v oblasti spracovania obchodných dokumentov na trhoch Česká republika, Slovensko, na ktorých má v súčasnosti majoritný trhový podiel. Súčasťou firemnej stratégie je rozširujúca sa expanzia v rámci celého regiónu CEE.

Stratégia spoločnosti:

Pri realizácii projektov vždy dbáme na dodržiavanie stanovených termínov, kvality a ceny.