OpenText

OpenText je najväčší svetový nezávislý dodávateľ riešení správy podnikového obsahu (ECM - Enterprise Content Management). Jeho riešenia sú určené pre správu informácií a vyhovujú všetkým obchodným a odborovým požiadavkám a nárokom na dodržiavanie pravidiel v najväčších svetových spoločnostiach, štátnych inštitúciách a ďalších firmách ponúkajúcich služby. OpenText podporuje približne 80 000 zákazníkov a milióny užívateľov v 140 krajinách.

Viac informácií na: www.opentext.com