Tiskové zprávy & Novinky

IXTENT součástí projektu Integrovaných a provozně podpůrných dat pro ČDT a MPSV 05. 04. 2019

Miroslav Řezníček, předseda představenstva ČD – Telematika a.s. k probíhajícímu společnému projektu poznamenal: „Velmi si vážím spolupráce s firmou, jako je IXTENT, která se dokázala velmi rychle, aktivně a platně zařadit do tak komplexního projektu jako je projekt Integrovaná provozní a podpůrná data. Kolegové z IXTENT dokázali převzít celkovou odpovědnost za samostatné agendy, které dokázali zdárně v požadovaných termínech dokončit.“

Dvojčíslo IXTENT newsletteru právě vyšlo 31. 03. 2019

Přečtěte si obsahově bohaté dvojčíslo IXTENT newsletteru, shrnuje události firmy od podzimu 2018 do jara 2019.

OpenText Enterprise World Vienna 2019 14. 03. 2019

12.- 14. 3. 2019 se ve Vídni konala technická konference společnosti OpenText - Enterprise World 2019 - událost roku v digitálním světě z oblasti správy dokumentů a řízení podnikových procesů.

Jsme členy Americké obchodní komory na Slovensku 08. 03. 2019

Společnost IXTENT je i v roce 2019 členem Americké obchodní komory na Slovensku, která je v současnosti jednou z největších a nejaktivnějších zahraničních obchodních komor v zemi. Přibližně 23 % tvoří americké společnosti, 42 % slovenské společnosti a zhruba 35 % jsou jiné národnosti.

Pozvánka k účasti na SAP NOW 2019 08. 03. 2019

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom vás v rámci partnerství se společností SAP pozvali na událost roku, největší konferenci SAP v roce 2019. Vydejte se s námi na cestu do digitální budoucnosti.