Tiskové zprávy & Novinky

Bezpapírové HR procesy v GECO, a.s. 05. 09. 2018

GECO má nyní k dispozici automatizovaný proces pro správu HR agendy, což obnáší zrychlení činnosti oddělení a s ní související úsporu lidské práce, šetří životní prostředí vzhledem k úbytku používaných papírů, má firemní procesy v souladu s GDPR, bezpečně nakládá s dokumenty, ke kterým má zároveň rychlý přístup.

Implementace znalostní báze na SharePoint Online v Západoslovenské energetice 04. 09. 2018

Nové řešení přineslo zadavateli efektivnější připomínkovací a schvalovací proces, který je částečně postaven na aplikaci Word Online v cloudu (službě pro ukládání dat v online prostředí), posílá svým uživatelům notifikace při změnách v rámci schvalovacího/připomínkovacího procesu. Umožňuje přístup externistů odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Úspěšný upgrade Content Serveru v portugalské státní organizaci SMAS Sintra 03. 09. 2018

Instalace nejnovější verze Content Suite 16.2 umožnila zrychlení práce uživatelům. V rámci indexace se zaměstnancům rychleji vyhledává v systému, systém je možné využívat s novými MS Office a OSWindows. Nově mají zaměstnanci možnost přístupu do systému přes veškerá mobilní zařízení (Smart UI).

Technologický upgrade systému na oběh faktur ve společnosti Nafta a.s. 02. 09. 2018

Došlé faktury se naskenují a uloží do systému Microsoft SharePoint. Dále již obíhají pouze elektronicky, díky tomu je vždy jasné, kde a v jaké fázi zpracování se faktura nachází. Podle typu faktury a předem definovaných podmínek systém automaticky řídí schvalovací proces. Určuje schvalovatele, zasílá mu upomínky, hlídá termíny. Poté, co jsou schváleny a zadány všechny údaje pro rozúčtování, je proces ukončen zaúčtováním faktury v podnikovém systému SAP.

Upgrade platformy OpenText ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 01. 09. 2018

MPSS využívá technologie OpenText, které disponují všemi požadovanými funkcionalitami pro zabezpečení a dlouhodobou důvěryhodnost z pohledu legislativy. V uplynulých dnech proběhl upgrade platformy OpenText na verzi řady 16, jedná se o třetí upgrade zajištěný společností IXTENT.