Použití elektronických certifikátů a kvalifikovaných časových razítek dnes umožňuje ve velkém množství případů eliminovat nutnost tvorby, případně archivace, papírového dokumentu. To ve svém důsledku organizacím významně snižuje náklady na zpracování a uložení dokumentů, zlepšuje kontrolu, zvyšuje bezpečnost a zrychluje obchodní procesy. IXTENT a I.CA již disponují několika společnými zákazníky, kteří využívají výhod takového řešení.

I.CA

I.CA První certifikační autorita, a.s. (I.CA), vznikla na pevných základech špičkového světového i tuzemského know-how a týmů kvalitních odborníků v oblasti bezpečnostních technologií a certifikačních autorit. V roce 2002 získala I.CA jako první subjekt akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, a zahájila poskytování služeb v oblasti kvalifikovaných certifikátů. V roce 2006 byla akreditace rozšířena o služby vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. Rovněž v roce 2006 I.CA získala akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služeb časové autority na Slovensku. Více informací o společnosti nalezente na stránkách www.ica.cz.