Dnem 1. 9. 2003 oficiálně zahájí svojí činnost společnost IXTENT s.r.o., která vznikla v důsledku uplatňování dlouhodobé celosvětové strategie společnosti IXOS SOFTWARE s.r.o.. Cílem této strategie je posílit, zprůhlednit a zefektivnit přístup k zákazníkům a podpořit prodej řešení vyvíjených společností IXOS SOFTWARE. Společnost IXTENT byla vytvořena osamostatněním obchodní části IXOS SOFTWARE od vývojového oddělení a ponechá si nejen předmět podnikání, ale i péči o stávající zákazníky. Vývojové oddělení společnosti IXOS SOFTWARE bude i nadále v ČR působit pod hlavičkou IXOS SOFTWARE s.r.o..

Společnost IXTENT tak plně navazuje na 15-ti leté zkušenosti IXOS SOFTWARE a bude se i v budoucnu zabývat zpracováním nestrukturovaných informací prostřednictvím:

  • systémů pro zprávu obsahu dokumentů a dat v prostředí firemních aplikací (CMS – Content Management System), Internetu a intranetu (WCM – Web Content Management)
  • systémů pro správu dokumentů (DMS – Dokument Management Systém)
  • workflow systémů – (PMS – Process Management System)
  • archivace dat a dokumentů

Portfolio nabízených služeb je navíc rozšířeno i o:

  • poradenství v oblasti archivace dat, dokumentů a zpracování obsahu
  • řešení znalostního vyhledávání dat a dokumentů s následným zpracování obsahu
  • nabídku digitalizace a zpracování papírových dokumentů prostřednictvím OCR/ICR technologií

Všechny výše uvedené služby budou poskytovány v regionech České republiky, Slovenska a Polska, a to formou přímého prodeje koncovým zákazníkům, i prostřednictvím partnerských distribučních sítí.

Výkonným ředitelem společnosti IXTENT se stal Ing. Vít Svoboda, který dříve působil na pozici obchodního ředitele ve společnosti IXOS. Ředitelem oddělení služeb byl jmenován Ing. Jakub Humpolec, který zastával obdobnou pozici ve společnosti IXOS, ve které působil již od roku 1993.