Podzimní akce

SAP fórum

Dne 7. 9. 2017 se konala II. část SAP Fóra v hotelu Clarion Congress v Praze. Celý den probíhaly nejrůznější prezentace, diskuze, ukázky. Návštěvníků byl hojný počet, jsme rádi, že mnozí z nich navštívili stánek IXTENT, a to nejen z řad našich stávajících klientů, ale i těch boudoucích.


Webinář IXTENT

12. 9. 2017 se uskutečnil webinář společnosti IXTENT na téma Legislativní revoluce v zacházení s informačním obsahem.
Od 25. 5. 2018 bude platit nová legislativa EU, která výrazně zvýší požadavky na ochranu osobních dat občanů a povinnosti institucí a firem tato data chránit. Tyto důležité změny v celoevropské legislativě (nařízení GDPR – General Data Protection Regulation) se významnou měrou dotknou i práce s dokumenty a ochrany informací v nich obsažených.
Z pohledu legislativy se nadále vyvíjí celkové postavení elektronických dokumentů a jejich důvěryhodnosti v právním jednání (nařízení eIDAS - electronic IDentification And trust Services for electronic transactions). Předmětem webináře byla ukázka technologií, které jsou na tyto významné změny připraveny, díky jejich aplikaci se firmy dokáží vyhnout riziku likvidačních pokut hrozících při nesplnění povinností vyplývajících z těchto nejnovějších nařízení EU.


Seminář IXTENT

14. 9. 2017 se konal podzimní seminář společnosti IXTENT v prostorách Velvyslanectví Kanady v Praze. Úvodní slovo si vzala kanadská velvyslankyně v ČR Barbara C. Richardson, která přítomné přivítala a IXTENTu i OpenTextu popřála mnoho nových klientů z řad nejen českých společností.Smyslem pořádání semináře bylo motivovat návštěvníky k rozhodnutí stát se bezpapírovou firmou v rámci naplnění nejnovějších požadavků legislativy a konkurenceschopného pohybu na trhu  v době digitální transformace a automatizace práce.
Zástupci společností IXTENT a OpenText promluvili o nových trendech a vizích v digitálním světě. Nechyběly ani informace o revolučním uživatelském rozhraní Content Suite 16 či zajímavá případová studie společnosti IXTENT.

Slovenský seminář

3. 10. 2017 se v Bratislavě konal seminář o vizích společnosti OpenText v digitálním světě (EIM), novinkách v oblasti evropské legislativy - GDPR, a jak s EIM a GDPR může pomoci společnost IXTENT. Vzdělávací akce se konala na Lodi Café. Zúčastnilo se jí na 50 zájemců o daná témata.