Společnost IXTENT uvádí na středoevropský trh IXOS 6 Suite, novou verzi produktů společnosti IXOS, která je podstatným krokem v produktové linii této společnosti.

Nové řešení IXOS 6 Suite je určeno pro práci s různými datovými a informačními zdroji, ERP systémy a portály, čímž napomáhají řídit a ovládat základní a podpůrné procesy v každé společnosti. Součástí řešení je i plně integrované Workflow, který běží na pozadí a zajišťuje tok dat napříč společností.

V sadě IXOS 6 Suite jsou obsaženy všechny potřebné funkcionality ECM systému:

  • Content Management, pro prezentaci formy a obsahu internetových stránek a jejich následné udržování
  • Business Process Management, pro automatizaci a optimalizaci podnikových procesů
  • Dokument Management, pro neomezené využití v celé společnosti
  • Integrovaný Dokument Management a archivace, pro jednoduchou integraci s důležitými podnikovými aplikacemi včetně SAP, Siebel, Microsoft Exchange, Lotus Notes a dalšími.

Podstatným vylepšením plynoucím z vývoje IXOS produktů je vytvoření metavrstvy nad úložištěm dat, která zpracovává obsah dokumentů a dat vstupujících z různých zdrojů. Dále odpadá nutnost různých klientů z rozdílných aplikací, které jsou nahrazeny pouze jedním typem tenkého klienta. To umožňuje vytvořit individuální pracovní prostředí, které integruje různé druhy dokumentů, procesů a systémů.

Vytvoření pracovního prostředí probíhá prostřednictvím menu nebo wizardu pro nastavení vlastních funkcionalit a způsobu zobrazování pro jednotlivé uživatele nebo skupinu uživatelů. Tímto se minimalizovala potřeba programování každé změny nastavení. Tato funkcionalita je jednou ze zásadních konkurenčních výhod řešení IXOS Suite 6. Další výhody jsou: zkrácení doby implementace, snížení nákladů a urychlení návratnosti investic.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na středoevropských a východoevropských trzích a je největším dodavatelem archivních systémů, DMS a WCM technologií na trhu ČR a SROV. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management Systém – DMS, Content Management Systém -CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivací dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.