Společnost IXTENT, dodavatel řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, přináší na trh nové řešení s názvem DOCUMENTS. Toto řešení dodává společně s partnerskou firmou ReadSoft, která se věnuje oblasti automatizace dokumentů. IXTENT tak činí další kroky ve svém vytčeném cíli – umožnit svým zákazníkům stát se „bezpapírovou“ společností s efektivními podnikovými procesy a prostřednictvím nabízených řešení a kvalifikovaného servisu posílit jejich konkurenceschopnost. DOCUMENTS je podstatným vylepšením stávajících produktů pro pořizování dat z dokumentů (INVOICES a FORMS). Systém spolehlivě rozeznává strojem i ručně psaný text, zaškrtávací boxy, čárové kódy a podporuje export samostatných oblastí z formuláře. Rozlišuje všechny typy dokumentů, papírové, elektronické a to nejen o velikosti A4 i v nestandardních velikostech.

Řešením Documents lze zajistit nepřerušený tok dokumentu pro tzv. all-in-one koncept na automatizaci dokumentů Uchová (skenuje) data z dokumentu v jakémkoli formátu. Všechny informace jsou roztříděny a indexovány a dokument je porovnám s již uloženými daty v ERP systému nebo podnikové dokumentaci. S produktem DOCUMENTS lze nejen zefektivnít podnikové procesy, snížit náklady a urychlit návratnost investic, ale zajistit účinný oběh dokumentů spojený s časovou nenáročností s přesným pořizováním dat.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com a www.readsoft.com nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM
Karel Kapinus
+420-603200944
karel.kapinus@pram.cz