Na konci května dokončila společnost IXTENT pro společnost ČD – Telematika a.s. implementaci řešení s názvem Projektová kancelář. Cílem bylo vytvoření dynamické adresářové struktury, která by umožňovala rozřazovat dokumenty do adresářů podle jednotlivých typů dokumentů a jejich aktuálnosti.

Řešení „Projektová kancelář“ je určeno pro polo-automatizovanou správu projektů v prostředí SharePoint. Správa projektů probíhá prostřednictvím projektové dokumentace, která je do systému nahrávána manuálně uživateli nebo vytvářena automaticky systémem.

Projektová kancelář nabízí možnost automatického vytváření dokumentů pro opakované události (status meeting), rozdělení projektů do jednotlivých fází a rychlý přehled nad všemi projekty z hlediska dokončených, tedy již zpracovaných dokumentů. Jedná se tedy o dynamickou adresářovou strukturu, která se stále mění dle stavu jednotlivých projektů. Každá, k tomu oprávněná osoba ve společnosti, má tak možnost kdykoliv se seznámit se stavem projektů.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Za 22 let působení na českém ICT trhu si vybudovala pozici jednoho z největších dodavatelů velkoobchodních telekomunikačních služeb. ČD – Telematika je stabilní společností s více než 500 zaměstnanci, na jejichž schopnostech a kvalifikaci staví své úspěchy.

Pro více informací kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Hedvika Šebková
Jankovcova 1595/14
Praha 7
E-mail: hedvika.sebkova@ixtent.com