Společnost IXTENT úspěšně zakončila upgrade systému pro správu dokumentů (DMS) na platformě OpenText u česko-slovenské pojišťovací společnosti Respect. Součástí projektu byla i optimalizace složkové struktury a integrace s informačním systémem Karát.

Česko-slovenská pojišťovací společnost Respect se před rokem rozhodla pro upgrade systému pro správu dokumentů na nejnovější dostupnou verzi systému DMS na platformě OpenText. K projektu přizvala společnost IXTENT, která je od minulého roku, mimo jiné i díky partnerství na úrovni GOLD, jedním z nejdůležitějších partnerů kanadské firmy Opentext na evropském trhu.

V rámci upgrade systému byla náročným krokem zejména reimplementace a celková optimalizace složkové struktury a integračních procesů. Důležitou součástí projektu byla i integrace DMS (používáno pro ukládání dokumentů do klientských složek) se stávajícím informačním systémem (ERP) Karát, kdy požadavkem byla možnost oboustranného využívání systému (oboustranné vytěžování dat). Součástí optimalizace složkové struktury v systému bylo i začlenění provozní agendy a HR dokumentace společnosti Respect.

IXTENT dovedla projekt na konci roku 2016 do zdárného konce. Pro společnost Respect a její zaměstnance je systém pro správu dokumentů nejdůležitějším „pracovním“ nástrojem, bez kterého by nebyla možná maximálně přehledná organizace veškerých dokumentů, se kterými se denně musí vypořádat.

Pro více informací kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Roman Knapp
Jankovcova 1595/14
Praha 7
Tel: +420 739 002 530
E-mail: sales@ixtent.com