Společnosti INDRA a IXTENT úspěšně dodaly projekt pro rumunský ČEZ

Praha, 2.1.2017 – V listopadu 2016 společnosti Indra Czech Republic a  IXTENT úspěšně zakončily projekt přenosu komplexního IT řešení digitalizace dokumentů na platformě KOFAX z české centrály ČEZ do rumunské dceřiné společnosti CEZ Romania S.A.

Rumunská pobočka ČEZ využívala ke skenování a vytěžování dat z dokumentů korporátní IT řešení (KOFAX) české společnosti ČEZ. Pro rumunský ČEZ bylo denně zpracováváno zhruba 1 000 – 1 500 dokumentů a faktur. Společnosti Indra Czech Republic, která vyzvala ke spolupráci na této zakázce společnost IXTENT, byl zadán projekt, jehož cílem byla migrace (přenos) komplexního IT systému pro skenování a vytěžování dat do rumunského datového centra CEZ Romania S.A.. Po třech měsících od zadání byl projekt úspěšně zakončen. Kromě migrace řešení byla rumunské společnosti CEZ Romania S.A. předána i celková správa tohoto systému.

Pro více informací kontaktujte:

 

IXTENT s.r.o.                                      Indra Czech Republic s.r.o.
Roman Knapp                                    Roman Michalička
Jankovcova 1595/14                          Karolinská 650/1
170 00 Praha 7                                  186 00 Praha 8
Tel: +420 739 002 530                     Tel: +420 246 085 700
E-mail: sales@ixtent.com                  E-mail: czinfo@indracompany.com