Společnost IXTENT s.r.o., dodavatel komplexních řešení pro správu dokumentů a jejich obsahu, dodala do společnosti Pražská plynárenská, a.s., řešení Livelink Web Content Management pro zavedení nové struktury vnitropodnikového intranetu. Řešení pracující na platformě IXOS zahrnuje veškeré potřebné nástroje ke stavbě, integrovaní, rozmístění a zachovaní složitých Websites. Součástí nové podoby Intranetu bude i fulltextové vyhledávání v dokumentech, jež bude implementováno v budoucích fázích rozvoje.

Pro řešení intranetu byla vybrána technologie Livelink Web Content Management (LL-WCM) od společnosti IXOS. Jako spolupracující subjekty byli do projektu zapojeni pracovníci společnosti Informační služby – energetika, s.r.o. zajišťující správu IT pro společnost Pražská plynárenská, a.s. a pracovníci studia WEBface, jejichž odpovědnost byla v oblasti grafického designu nového intranetu.

Pražská plynárenská, a.s. je největším dodavatelem energie v hlavním městě Praha a třetí největší plynárenskou distribuční společností v České republice.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com, nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologii IXOS na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trhu ČR a SR. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Dokument Management System – DMS, Content Management System – CMS, Enterprise Content Management – ECM), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí Internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.