Pozvánka na workshop: Ako využiť 100 % informácií ukrytých v dokumentoch a obchodných procesoch

Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosti IXTENT a OpenText si Vás dovoluju pozvať na workshop: Ako využiť 100 % informácií ukrytých v dokumentoch a obchodných procesoch

Termín a čas:

Miesto:

Program:

08:30 – 09:00 Registrácia, občerstvenie
09:00 – 09:10 Úvodná reč a privítanie, Juraj Majtán, riaditeľ BRK SOPK

09:10 – 09:30

Vytvorte digitálnu spoločnosť, Piotr Jankiewicz, Regional Sales Manager CEE,
OpenText Corporation

Žijeme v dobe nebývalej technologickej transformácie, kedy informácie a 
spôsob, akým ich používame, menia doterajšie pravidla podnikania. 
Spoločnosti sú nútené podniknúť kroky k zvyšovaniu efektivity, znižovaniu 
nákladov a zlepšovaniu riadenia a výkonu. Informácie predstavujú novú menu,
ktorá napomáha inováciám a rastu. Cieľom každej organizácie je preto
transformovať sa do veku digitálnej ekonomiky a stať sa tak digitálnou
spoločnosťou. V tejto prezentácií Vám predstavíme ako správne nastavená
digitálna stratégia, ktorá zahŕňa sadu najrôznejších riešení, pomáha
spoločnostiam so správou informácií (Enterprise Information Management).

09:30 – 10:00 

OpenText Process Suit – Digitálne radenie procesov, Martin Vogel, Solution
Architect, OpentText s.r.o.

Žiadosť o dovolenku, schválenie služobnej cesty, kúpa nového počítača, oprava
automobilu, zákaznícka reklamácia.… V každej  organizácií prebiehajú denne
desiatky, stovky či tisícky procesov naprieč všetkými oddeleniami a ich efektivita
často rozhoduje o ich úspechu či neúspechu, o zisku alebo strate. OpenText
Process Suite pomáha organizáciám s prevedením  procesov do digitálneho
sveta, s ich správou a kontrolou, s efektivitou a periodicitou. Process Suite spája
procesy s informáciami a sprístupňuje ich na akomkoľvek zariadení, spája rôzne 
aplikačné systémy a umožňuje spoluprácu zainteresovaných zamestnancov
s plnou automatizáciou všetkých krokov.  

10:00 – 10:30

Prepojte SAP and MS SharePoint – prepojte procesy s relevantným obsahom,
Jozef Novota, Sales Manager, IXTENT Slovakia s.r.o.

Platformy SAP a MS SharePoint sú v organizáciách jedny najčastejšie
implementovaných riešení a často sú v pozícií kľúčových podnikových systémov.
V prezentácií Vám predstavíme, ako vďaka riešeniu OpenText SharePoint Services
for Extended ECM for SAP® Solutions prepojíte informácie a dáta uložené v oboch
týchto systémoch do jedného funkčného celku. Užívatelia oboch systémov tak budú
môcť využívať akýkoľvek podnikový obsah na jednom mieste. 

10:30 – 11:00 Prestávka, občerstvenie
11:00 – 11:30 

Správa a bezpečná archivácia elektronických dokumentov nielen s využitím
biometrického podpisu, 
Roman Knapp, Sales Manager, IXTENT s.r.o.

Stále väčší počet firemných procesov prebieha elektronicky a v nadväznosti na to
narastá aj objem elektronických dokumentov. Aktuálnou témou je tiež 
elektronizácia dokumentov s využitím technológie dynamického biometrického
podpisu a zabezpečenie dlhodobej vierohodnosti dokumentov ním opatrených. V
prezentácií Vám predstavíme ako efektívne dokumenty spracovávať, archivovať a 
zaistiť ich právnu validitu. 

11:30 – 12:00

Objavujte a analyzujte informačné zdroje naprieč organizáciou, Jiří Jakeš, Account
Manager, IXTENT s.r.o.

Objavujte a analyzujte informačné zdroje naprieč organizáciou vďaka riešeniu
OpenText InfoFusion. InfoFusion prináša nový prístup k riadeniu, analýze a 
pochopeniu neštruktúrovaných informácií a pomáha tak organizáciám zvyšovať
výkon a zisk a znižovať riziká a náklady.
   

12:00 – 14:00 Diskusia, Q&A, pozvanie na spoločný obed 

Účasť na akcii je zdarma.

V prípade otázok kontaktujte sl. Barboru Culková, e-mail: barbora.culkova@ixtent.com, telefón: +420 731 604 841.