Jste připraveni na změny plynoucí z novelizace zákona o DPH a s tím související povinnost podávat Kontrolní hlášení? Zamezte díky IXTENT konektoru do datových schránek pokutám za pomalou komunikaci s finančním úřadem!

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení se podává elektronicky jako datová zpráva prostřednictvím datové schránky.

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení jednou za kalendářní měsíc. V případě zjištění nesprávných nebo neúplných údajů vyzve správce daně k opravě kontrolního hlášení, kterou je nutné podat pod hrozbou vysokých sankcí (10 000 až 50 000 Kč) do 5 dnů od doručení výzvy, opět přes informační systém datových schránek. Termíny pro reakce začínají plynout ode dne přihlášení do datové schránky nebo automaticky po 10 dnech (fikce doručení).

IXTENT konektor do datových schránek – včasná a efektivní komunikace s úřady

Konektor pro datové schránky od společnosti IXTENT představuje komplexní řešení příjmu a odesílání zpráv z datových schránek a jejich integraci s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ. Získáte tak plnou kontrolu nad zprávami z datových schránek a nehrozí nebezpečí z prodlení při jejich vyřizování.

IXTENT ISDS Konektor umožňuje:

  • Automatický příjem a odeslání datových zpráv do/z libovolného podnikového systému
  • Napojení na neomezený počet datových schránek
  • Automatické zpracování datových zpráv dle zadaných pravidel
  • V návazné aplikaci potom rychlou dohledatelnost, evidenci a bezpečnou archivaci datových zpráv

Více informací na www.jaknadatoveschranky.cz.

Nyní IXTENT ISDS Konektor za speciální cenu!
Platí pouze při objednávce do 31. 03. 2016.

Cena licence IXTENT ISDS Konektoru pro NEOMEZENÝ počet datových schránek za cenu licence pro 1 datovou schránku.

  • ISDS Konektor pro email – 8 999 Kč bez DPH
  • ISDS Konektor pro podnikový informační systém (např.: SharePoint, DMS, ERP, spisovou službu a další) – 49 999 Kč bez DPH

Ušetříte až 80 % běžné ceny.

Kontaktujte nás!
V případě objednávky či zájmu o více informací nás kontaktujte telefonicky na +420 222 363 653 nebo e-mailem na sales@ixtent.com.