Vítěz tendru na komplexní řešení informačního systému realitní skupiny SEKYRA Group, a.s. – spol. Techniserv IT spol. s.r.o. , vybral technologie Open Text a Microsoft jako nejvhodnější řešení pro DMS (Document Management System) a pro realizaci se spojil se společností IXTENT s.r.o., specializovaným dodavatelem řešení pro správu dokumentů.

Pro realizaci DMS byla využita platforma Microsoft SharePoint Portal a archivní úložiště Livelink Enterprise Archive Server společnosti Open Text se skenovacím pracovištěm.

Řešení:

  • je první svého druhu na české trhu,bylo vybráno z důvodů garance robustnosti systémů tvořících celosvětové standardy pro stávající i budoucí scénáře.
  • Při nasazení dodavatelé spolupracovali úzce s vývojovým centrem Open Text a současně prováděli vlastní vývoj uživatelských funkcionalit na platformě .NET (kolekce smluv, schvalovací procesy dokumentů apod.).

Řešení zabezpečuje zjednodušení, zrychlení a zvýšení efektivity práce s dokumenty, zejména dokumentů právních charakteru svázaného s hlavním předmětem podnikání. Stávající dokumenty papírového archivu jsou převáděny do elektronické podoby skenováním pomocí integrovaného skenovacího klienta, následně jsou přístupny prostřednictvím portálu. Nové dokumenty jsou již vytvářeny a sdíleny v elektronické podobě v rámci definovaných pracovních skupin. Sdílení dokumentů v týmu umožňuje pracovat více lidem na tvorbě jednoho dokumentu po celou dobu jeho aktivního životního cyklu až po archivaci. Pro jejich identifikaci se již neaplikuje čárový kód. Samotná archivace je řešena uložením na nepřepisovatelná optická média vysokokapacitní knihovny.

Zavedením Dokument Management Systému (DMS) na platformě SharePoint Portalu se práce s dokumenty výrazně zrychlila a zjednodušila a celý proces je transparentní.

Další výhody

  • poměr cena technologie a implementace v porovnání s dosaženým výsledkem
  • velmi těsná integrace do stávající infrastruktury aplikací na platformě Microsoft i s funkčností
  • portálového nástroje, čímž byly zajištěny dosavadní investice do informatiky
  • celý systém je otevřený pro další úpravy a rozšíření, které si zákazník snadno nastaví dle dalších vlastních potřeb.

Projekt v praxi prokázal, že:

  • zavedení DMS včetně workflow funkcionality je nanejvýš vhodnou investicí s rychlou návratností
  • potvrdily se očekávané výhody zvolené technologie a spojení vývojáře integrátora se specializovaným dodavatelem, které je efektivní a vede k rychlému a komplexnímu provedení projektu.

SEKYRA Group, a. s., je vedoucí tuzemskou realitní skupinou. Hlavní náplní její podnikatelské činnosti je zajištění komplexních profesionálních služeb zákazníkům, a to jak velkým mezinárodním korporacím, zahraničním investorům a nájemcům, tak kupcům jednotlivých bytových jednotek.

SEKYRA Group, a. s., realizuje především jako developer komerční a rezidenční projekty a zároveň je realitním investorem budujícím formou dlouhodobých investic vlastní portfolio nemovitostí. Poskytuje profesionální služby v oblasti realit, facility managementu a projektového managementu a v neposlední řadě se věnuje správě realitních fondů a spolupráci s veřejným sektorem.

SEKYRA Group, a. s., vlastní a spravuje 70 dceřiných společností s celkovým obratem 5 mld. Kč.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společnosti IXTENT naleznete na www.ixtent.com nebo kontaktujte PR agenturu:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz