Řešení Contract Lifecycle Management pokrývá celý životní cyklus smlouvy od vzniku po dobu platnosti, resp. změny, přes dodatky až po ukončení. Je součástí komplexní rodiny řešení ECM suite kanadské korporace Open Text, která obsluhuje již 20 mil. uživatelů ve 114 zemích. Contract Lifecycle Management zahrnuje základní prvky dokument management systému a využívá předností ostatních řešení se zaměřením na transparentnost tvorby a sledování smluv. Do funkcionalit patří centrální úložiště, file management a virtuální složky pro dynamický přístup, document automation, workflow, archivace verzovaných dokumentů, možnost tvorby smluvních týmů včetně určování rolí s oprávněními, podpora systémové integrace s prostředím MS Windows/Office a s různými podnikovými ERP systémy, vyhledávání pomocí metadat, XML a dotazy v dané jazykové verzi. Síla řešení je v multidimenzionálním dynamickém přístupu ke smlouvám a možnost flexibilních pohledů (podle smluvních partnerů, statutu, regionu atd.) a reporting tj. možnost včasného rozhodování nad analýzou sledovaného kontraktu během jeho životnosti (smluvní částky, termíny,…).

Řešení je vhodné pro firmy pracující s velkým objemem smluv jako jsou společnosti zaměřené na prodej, reality, bankovnictví a pojišťovnictví, právní servis, audit, daňové poradenství, advokátní kanceláře, subjekty státní správy, distribuční společnosti a specializovaná oddělení velkých podniků – finance, nákup, HR, aj., kde kritickým momentem managementu je optimální reporting.