Open Text – leader v technologiích Enterprise Content Management (ECM) je autorizován pro mnoho kategorií ECM řešení určených pro systémy SAP. Mezi novinky, kterou dodává i společnost IXTENT – partner korporace OpenText, patří řešení pro kompozitní aplikace Open Text Contract Management (verze 1.0). Toto řešení poskytuje možnost současně nahlížet do všech smluvních dokumentů a dat ze systému SAP. Propojení umožňuje společnostem používající SAP redukovat časovou náročnost procesů, zvyšovat konzistentnost rozhodovacích procesů ve shodě s firemními předpisy a legislativou.

Sdružené aplikace SAP xApps propojují webové služby a data z různých systémů, jejichž architektura je založena na kompozitních nástrojích jako je SAP Composite Application Framework (SAP CAF) na platformě SAP NetWeaver. Řešení OpenText Contract Management využívá výhody této platformy. Použitím nového řešení Contract Management pro SAP mohou současně pracující uživatelé pracovat s dokumenty napříč odděleními podle svých rolí a smlouvy ukládat, centrálně a transparentně k nim přistupovat, a to vše při práci v systému SAP. Řešení respektuje celý životní cyklus smlouvy a plnohodnotně poskytuje integrovanou funkcionalitu pro zainteresované oblasti ve společnosti – jako jsou sales a account management, interní sales support, administrace smluv (právní oddělení) aj.

Více informací – Open Text Contract Management Solution