SLOVAKODATA a. s., jako hlavní implementační partner, pro SAP společnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., doporučila společnost IXTENT s.r.o. jako specializovaného dodavatele řešení ECM (Enterprise Content Management) na platformě Open Text pro realizaci archivace dat v prostředí systému SAP a workflow dodavatelských faktur. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. se rozhodla ve spolupráci se SLOVAKODATA, a.s. a IXTENT s.r.o. realizovat elektronický archiv dokumentů SAP a sjeho využitím provádět elektronické schvalování faktur a optickou archivaci dokumentů a dat v SAP systému.

Na základě výsledků analýzy bylo navrženo a realizováno řešení postavené na produktech společnosti Open Text Corp. v rozsahu:

  • centrální archivní úložiště SAP dokumentů a dat – Livelink Enterprise Archive Serverskenovací pracoviště pro digitalizaci dokumentů souvisejících se SAP – Livelink Enterprise Scan
  • univerzální workflow engine Livelink BPM – Business Process Management
  • systém pro správu a oběh dokumentů v prostředí SAP – Livelink for SAP Solutions, jehož součástí je také modul Livelink DocuLink pro snadnou a strukturovanou organizaci dokumentů přímo v prostředí SAP GUI.

Přínosy úzce integrovaného řešení se SAP systémem, jsou především ve zkrácení doby oběhu faktur při schvalování, v transparentnosti a v dokumentaci schvalovacího procesu, v automatizaci oběhu dokumentů a zpřístupnění dokumentů jiných lokalitách pro víceuživatelský přístup.

Zvláštností projektu v oblasti workflow bylo provedení komplexní integrace Business Process Management (BPM) systému a SAP Business Workflow. SAP Business Workflow bylo ustanoveno řídícím systémem, kde je zpracování položek zahajováno, následně probíhá zpracování uživateli BPM mimo prostředí SAP. Zpracované položky jsou předávány zpět do systému SAP pro další zpracování.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je největší komerční univerzální pojišťovnou na Slovensku, patřící do skupiny Allianz Group.

Více informací o poskytovaných řešeních a službách společností SLOVAKODATA a IXTENT naleznete na www.slovakodata.sk a www.ixtent.com