Projekt byl realizován jako „competitive upgrade“ platformy IBM FileNet na řešení Open Text při zachování veškeré původní funkcionality, tedy především integrace na systémy pro billing, OCR/ICR, CRM, a obsahoval migraci více než 23 milionů uložených dokumentů. Nasazení nové softwarové platformy Open Text, světové jedničky na trhu technologií Enterprise Content Management, přineslo především významné finanční úspory z provozu, kdy návratnost celé investice vychází menší než 1 rok. Nepřímými pozitivními efekty realizace jsou potom vyšší uživatelský komfort při práci a zlepšení celkového výkonu systému.

Pro více informací kontaktujte:
Roman Knapp
Obchodní ředitel
+420 739 002 530
roman.knapp@ixtent.com

Telefónica Slovakia, s.r.o.

Společnost Telefónica Slovakia se za rok 2011 stala v nezávislé anketě zákazníků už po třetí operátorem roku na Slovensku. K 31. prosinci 2011 dosáhl počet aktivních zákazníků více než 1 164 000. Čistý přírůstek aktivních zákazníků od začátku roku 2011 představoval 283 735. Na základě hodnocení nezávislé agentury dosahuje společnost dlouhodobě nejvyšší hodnoty spokojenosti zákazníků ze všech operátorů na Slovensku. Telefónica Slovakia je součástí skupiny Telefónica, která je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Svoje aktivity zaměřuje především na trhy pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj pro rozvoj obou považuje širokopásmové připojení. Skupina ve významném rozsahu působí ve 25 zemích a má více než 264 milionů zákazníků. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.o2.sk.

IXTENT s.r.o.

IXTENT je přední dodavatel komplexních řešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) ve střední a východní Evropě. Naše řešení přinášejí hodnotu velkým a středně velkým společnostem ze sektoru finančního, telekomunikačního, energetického, státního, farmaceutického, logistického, petrochemického, těžkého průmyslu ale i dalších oborů ekonomiky. Jako technologicky nezávislý implementační partner s více než desetiletými zkušenostmi se soustřeďujeme na pomoc společnostem maximalizovat návratnost investic vložených do zvolených technologií prostřednictvím vybudování řešení, která chrání znalosti organizace obsažené v dokumentech, procesech, digitálních médiích, záznamech, datech a dalším podnikovém informačním obsahu. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com.