Významná, původní česká logistická společnost HOPI s.r.o. již podruhé zvolila za dodavatele řešení ECM (Enterprise Content Management) rovněž českou, osvědčenou společnost IXTENT®. V této fázi byl v HOPI s.r.o. úspěšně implementován „oběhový doklad“ – řešení pro elektronické schvalování dodavatelských faktur v rámci podnikového ERP systému SAP R/3.

HOPI s.r.o. se rozhodla pro první etapu optimalizace schvalovacího procesu, a to dodavatelských režijních faktur včetně nastavení typických schvalovacích scénářů prostřednictvím elektronického workflow. Implementace řešení IXTENT splnila požadavky na nastavení elektronického schvalování faktur pro různé typy uživatelů, včetně historie schvalovacího procesu, zrychlení schvalování, zavedení tzv. „oběhového dokladu“ – elektronické košilky dodavatelské faktury, automatickou notifikaci pro schvalovatele do e-mailového klienta, zajištění skenování příchozích faktur, zamezení ztráty originálu, vytvoření bezpečného datového úložiště s přístupem k archivovaným dokumentům, zastupitelnost schvalovatelů podle nastavení ve workflow, zefektivnění schvalovacího procesu, který celý probíhá v prostředí SAP (není potřeba doškolování) a přímou adresnost kroků, která posílila osobní odpovědnosti pracovníků.

Řešení pro elektronické schvalování dodavatelských faktur je dobře promyšlené a jednoduchými postupy bezezbytku mapuje proces schvalování podle požadavků organizace HOPI s.r.o. Současně je zajištěna prokazatelnost pro externí audity. Další velkou výhodou řešení IXTENT je odvíjení celého procesu ve standardním prostředí SAP a vysoká návratnost investice do tohoto řešení.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

HOPI s.r.o.

Rodinná společnost HOPI vznikla v roce 1992 jako regionální obchodní firma, která se v počátcích své existence soustředila především na oblast obchodu s potravinami. Centrála společnosti vznikla v Klášterci nad Ohří. Tato původní hlavní náplň se díky spolupráci s tehdy nově vstupujícími obchodními řetězci začala postupně měnit v logistické služby a firma se přetvářela ve společnost především logistickou. Logistická činnost vyžadovala nejen rozvoj aktivit v tehdy již existujícím logistickém centru Klášterec nad Ohří, ale bylo zapotřebí aktivity firmy rozšířit i do dalších oblastí České republiky.
Od svého vzniku po současnost prošla společnost velmi dynamickým rozvojem a z regionální firmy se stala firma s celorepublikovou působností. Od roku 2000 působí společnost HOPI také na Slovensku a v roce 2004 došlo k založení dceřiné společnosti v Maďarsku.

Společnost HOPI poskytuje také prostřednictvím své dceřiné společnosti HP Finance finanční služby zaměřené zejména na financování pohledávek.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.