Společnosti Avnet s.r.o., česká pobočka společnosti Avnet Partner Solutions, která je předním evropským distributorem řešení v oblasti serverových systémů, zařízení pro ukládání dat, middleware a software, otevřela spolupráci v oblasti řešení Enterprise Content Managementu na platformě IBM se společností IXTENT s.r.o., specialistou na rozvoj a implementaci řešení pro správu dokumentů a dat.

Avnet s.r.o. je zkušený víceoborový distributor s přidanou hodnotou. Mimořádných výsledků dosahuje zvláště jako distributor softwaru IBM a na úrovni Avnet Partner Solutions je již od roku 2004 v různých regionech EMEA hodnocen jako nejlepší distributor IBM. Avnet poskytne společnosti IXTENT s.r.o. mnohé ze svých služeb se zaměřením na IBM ECM, kde se profily obou společností protínají. IXTENT je osvědčený, platformově nezávislý dodavatel řešení pro optimální správu elektronických dokumentů a dat. Od roku 2006 je IXTENT certifikovaným dodavatelem produktů IBM a své produktové portfolio rozšířil o nabídku většiny specializovaných ECM řešení korporace IBM. IXTENT je zárukou komplexních služeb od analýzy až po finální implementaci a servis u koncového zákazníka. Účast Avnetu představuje optimalizaci mnoha kroků při realizaci dodávek know-how a produktů IBM ve prospěch klienta.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus, +420 603 200 944, karel.kapinus@pram.cz

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.

Avnet Partner Solutions

Avnet Computer Marketing, Partner Solutions je přední distributor v oblasti podnikových výpočetních systémů, softwaru, zařízení na ukládání dat, síťových řešení a služeb. Obchoduje výhradně v oblasti distribuce s přidanou hodnotou. Evropské pobočky se nacházejí v Rakousku, Belgii, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Švýcarsku a Velké Británii. Avnet Partner Solutions je divizí skupiny Avnet Computer Marketing Group s obratem 2.3 miliard dolarů, která je součástí společnosti Avnet, Inc. (NYSE: AVT). Avnet, Inc. je globálním distributorem elektronických součástek a počítačových produktů a služeb dodávaných hlavními světovými výrobci, s ročním obratem přesahujícím 8.9 miliard dolarů.

IBM je v oblasti informačních technologií největší společností na světě, již přes 80 let je předním investorem do realizací inovací. SW IBM nabízí širokou škálu produktů typu „middleware“ a operačních systémů určených pro všechny platformy výpočetní techniky, což zákazníkům umožňuje využívat všech výhod produktů „on demand“.