Gartner Magic Quadrant , ECM 2007: Open Text mezi nejlepšími

Praha, 30.10.2007 – Společnost IXTENT s.r.o., přední dodavatel komplexních řešení ECM a partner společnosti Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), která je poskytovatelem software a řešení pro správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management – ECM), oznamuje, že agentura pro technologický průzkum a poradenství Gartner, Inc. (NYSE: IT), zařadila v  rámci hodnocení Magic Quadrant for Enterprise Content Management pro rok 2007 Open Text do skupiny lídrů.

Magické kvadranty agentury Gartner představují grafická znázornění pohledu agentury na výkonnost prodejce v určitém segmentu trhu, jenž vychází z vize prodejce a schopnosti její realizace. V letošní zprávě definuje Gartner lídry následovně: „Lídři mají nejvyšší kombinované skóre za jejich schopnost realizace a úplnost jejich vize. V současnosti prosperují a jsou s jasně stanovenou vizí připraveni na budoucnost. V souvislosti se správou obsahu mají lídři silné partnery v oblasti kanálů, působí ve více regionech, vykazují stabilní finanční výkonnost a poskytují širokou podporu platforem a dobrou zákaznickou podporu.

„Rozsáhlou spoluprací s našimi zákazníky po celém světě i nadále dodáváme na trh řešení, která pokrývají komplexnosti správy a využívání obsahu napříč podnikem,“ řekl Kirk Roberts, prezident divize Livelink ECM společnosti Open Text. „ Těší nás, že jsme se umístili v Magickém kvadrantu ECM agentury Gartner pro rok 2007. Náš na zákazníka soustředěný a trhem řízený přístup k vizi a  směrování produktů nám umožňuje efektivně pokrývat potřeby našich zákazníků.“

Hodnocení a stanovení pozice společností Gartner, vypracovaného kolektivem pod vedením Karen Shegdy, přichází v době, kdy Open Text pokračuje v rozsáhlých krocích v oblasti své strategie provedených během posledního roku a využívá svého jedinečného postavení v odvětví. Před rokem získala společnost Open Text firmu Hummingbird s cílem rozšířit svoji působnost na globálních trzích a rovněž prohloubila strategické svazky s hlavními partnery, jako jsou SAP a  Microsoft:

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z  největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a  "papírových" dokumentů, jejich obsahů (Document Management System - DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management - WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.