Přední výrobce hydraulických systémů a komponentů, Sauer-Danfoss Inc., zvolil společnosti IXTENT® a ReadSoft jako dodavatele řešení pro automatizaci zpracování faktur v rámci nově vytvářeného centra finančních služeb.

Sauer-Danfoss Inc., světový lídr ve vývoji, výrobě a prodeji hydraulických, elektrických a elektronických strojních systémů určených primárně pro mobilní zařízení, s 9 tis. zaměstnanci po celém světě, obratem více než 1,7 miliardy USD a s obchodními výrobními a konstrukčními provozy v Evropě, v americkém a asijsko-tichomořském regionu, se rozhodl správu faktur pro své evropské provozy centralizovat v pobočce Sauer-Danfoss a.s. na Slovensku.

Řešení automatizace zpracování faktur nově vznikajícího servisního centra finančních služeb dodala IXTENT Slovakia s.r.o – dceřiná společnost specializovaného dodavatele řešení ECM (Enterprise Content Management) firmy IXTENT, ve spolupráci se švédskou společností ReadSoft AB, předním světovým výrobcem software pro automatizaci dokumentů pomocí technologie OCR/ICR.

Realizované řešení automatizuje proces pro příjem, vytěžování a dalšího návazného zpracování dodavatelských faktur z celé Evropy, včetně jejich bezpečné archivace. Dodávka IXTENT a ReadSoft zajistila komplexní implementaci řešení od analýzy přes customizaci produktu ReadSoft INVOICES, provázanost i na další zpracování finančních dokladů v rámci ERP systému SAP, dodávku vybraných hardware komponent až po lokální podporu. Součástí projektu rovněž byla migrace na nový archivační systém. Sauer-Danfoss a.s. tímto krokem významně posílila předpoklady pro optimální finanční management.

Pro více informací kontaktujte:
PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT Slovakia s.r.o. je dceřinou společností IXTENT s.r.o., která reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.