Aplikace IXTENT podporují běžné provozní činnosti ve skupině UNIPETROL

Řešení je postaveno na technologickém základu platformy Microsoft SharePoint Server 2010 s využitím produktu Nintex Workflow 2010. Důležitou součástí řešení je i integrace na informační systém SAP prostřednictvím technologie SAP PI. Volba softwarových platforem byla přitom klíčovým faktorem pro řízení dalšího rozvoje technické infrastruktury všech společností skupiny UNIPETROL a  mateřského koncernu PKN Orlen.

V aktuálně startující další fázi projektu je naplánována dodávka dalších 20 aplikací obdobného charakteru.

Pro více informací kontaktujte:
Roman Knapp
Obchodní ředitel
+420 739 002 530
roman.knapp@ixtent.com

UNIPETROL

Skupina UNIPETROL sdružuje několik petrochemických společností působících v  České republice. Společnosti skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a  speciálních chemikálií. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby a  financuje vlastní výzkum a vývoj. Skupina UNIPETROL je přední rafinérskou a  petrochemickou společností v České republice a významný hráč ve střední a  východní Evropě. Podrobnější aktuální informace o skupině a jednotlivých dceřiných společnostech jsou k dispozici na stránce www.unipetrol.cz.

IXTENT s.r.o.

IXTENT je přední dodavatel komplexních řešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) ve střední a východní Evropě. Naše řešení přinášejí hodnotu velkým a středně velkým společnostem ze sektoru finančního, telekomunikačního, energetického, státního, farmaceutického, logistického, petrochemického, těžkého průmyslu ale i dalších oborů ekonomiky. Jako technologicky nezávislý implementační partner s více než desetiletými zkušenostmi se soustřeďujeme na pomoc společnostem maximalizovat návratnost investic vložených do zvolených technologií prostřednictvím vybudování řešení, která chrání znalosti organizace obsažené v dokumentech, procesech, digitálních médiích, záznamech, datech a  dalším podnikovém informačním obsahu. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com.

Zpět