Konzultační společnost IXTENT®, specialista na řešení ECM (Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě, dodává elektronický archiv dokumentů pro společnost AEGON Pojišťovna, a.s.

Skupina AEGON patří mezi největší světové společnosti v oblasti životního, penzijního pojištění a je rovněž významným poskytovatelem investičních produktů. AEGON Pojišťovna, a.s. působí od roku 2005 i na českém trhu. Společnost AEGON stále pracuje na zvyšování kvality a rychlosti zákaznických služeb. V současné době přistupuje k dalšímu stupni správy značného množství dokumentů s využitím digitalizace a technologie inteligentního vytěžování dat. Ke spolupráci v této oblasti byla přizvána společnost IXTENT s.r.o., specialista na řešení Enterprise Content Management, která je prověřena celou řadou úspěšných implementací řešení Document Management v pojišťovnách a dalších finančních institucích. IXTENT staví své řešení na core produktu korporace Open Text Livelink ECM Content Lifecycle Management a aplikaci Kofax Ascent Capture pro řešení OCR/ICR, které odpovídá požadované správě stovek tisíc dokumentů ročně. Pro naskenované dokumenty budou využity služby inteligentního rozpoznávání dat OCR/ICR a takto zpracovány se předají do systému Content Management pro správu, oběh a archivaci dokumentů. Jde o špičkovou platformu DMS umožňující řídit dokumenty a informace mnoha způsoby, vyhledávat potřebné znalosti, klasifikovat znalosti pomocí metadat nebo např. definovat workflow. Digitalizované dokumenty budou bezpečně uloženy na archivním úložišti, kde budou dostupné pro další zpracování z centrály společnosti i ze vzdálených poboček.

Pro více informací kontaktujte:

PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o., reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a v Polsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií na trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení.

O AEGON

AEGON zahájil obchodní činnost na českém trhu v dubnu 2005 jako specialista na prodej především investičního životního pojištění. V roce 2007 svou činnost zahájil AEGON Penzijní fond. AEGON tak dnes přináší českým zákazníkům kvalitu a nadstandardní nabídku v oblastech, na které se jako světový expert na investice, pojištění a penze primárně zaměřuje.

Hlavní sídlo koncernu AEGON je v holandském Haagu. Klíčové trhy tvoří Nizozemí, USA, Kanada a Velká Británie. Mezinárodní expanze rychle a úspěšně pokračuje i do dalších zemí jako Tchaj-wan, Čína, Španělsko, Německo, Hongkong, Indie, Mexiko, Itálie nebo Francie. AEGON je dnes rovněž jednou z nejvýznamnějších finančních institucí v Maďarsku a Polsku. AEGON působí i na Slovensku, kde významně ovlivnil důchodovou reformu.

Dnes již víc než 40 milionů klientů po celém světě svěřilo svých 374 miliard EUR světovému expertu na investice, pojištění a penze se 160-letou zkušeností. Celosvětově AEGON zaměstnává okolo 30 tisíc lidí. O prestižním postavení společnosti AEGON ve světě vypovídá fakt, že je zařazena mezi firmy, podle nichž se řídí výše Dow-Jonesova indexu. Agentura Standard & Poor’s oceňuje AEGON vysokým ratingem A+.