Open Text Corporation, celosvětově vedoucí společnost v oblasti podnikové správy dat (ECM, Enterprise Content Management), dnes oznámila, že se v průzkumu společnosti Gartner Magic Quadrant pfo ECM umístila ve čtveřici vedoucích firem. Studie, jejímž spoluautorem je Karen Shegda M, byla zveřejněna 23. září a přezkoumává trendy a vývoj u 18 společností oboru.

Studie Gartner Magic Quadrant je analýzu všech významných dodavatelů v příslušném oboru a je založena na dvou základních skupinách kriterií: úplnosti vize a strategie a celkové komplexnosti nabízených řešení. Vítězné společnosti přitom musí dosáhnout nejvyššího kombinovaného hodnocení v obou kategoriích. Kromě hodnocení funkčních možností produktů a služeb studie rovněž přezkoumává ekonomické parametry dodavatele, instalovanou bázi, zákaznickou podporu, míru spokojenosti zákazníků a také průběh inovací výrobků.

Komplexnost studie je v tom, že se zaměřuje i na potenciál. Společnosti totiž mohou v krátkodobém horizontu finančně uspět, ale bez jasně definované vize a strategického plánu se nemůže stát leaderem oboru. Dodavatel s nedostatečnou vizí nebude schopen kvalifikovaně reagovat na změny trendů a reakce na tržní požadavky. Naproti tomu dodavatel s jasně deklarovanou vizí naopak může trendy nejen předvídat a ale i přímo ovlivňovat vývoj trhu – zejména v těch případech, kdy integruje své vize do širokého spektra produktů a soustřeďuje se na neustálý vývoj a zdokonalování výrobků a služeb.

Společnost Open Text tak obhájila svoji vedoucí pozici z loňského roku. K příznivému hodnocení mimo jiné přispělo uvedení sady nových řešení pro ECM včetně nástrojů pro Enterprise 2.0 a rozšiřující se strategické partnerství se společnostmi SAP, Microsoft a Oracle.

Pro více informací kontaktujte:
Petr Němeček
Marketing Manager
tel: +420 721 456 924
petr.nemecek@ixtent.com