Společnost IXTENT s.r.o. realizuje projekt zabezpečeného důvěryhodného elektronického archivu dokumentů opatřených biometrickým podpisem pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s. Řešení je implementováno na technologii elektronického archivu OpenText.

„Pro archivaci dokumentů s biometrickými údaji podpisu klienta je vyžadován maximálně bezpečný elektronický archiv s vyloučením možnosti neautorizovaného přístupu k dokumentům a logováním každého přístupu k dokumentům. V projektu bylo tedy zapotřebí vyřešit řadu bezpečnostních otázek zajišťujících ochranu dokumentů a informací v nich obsažených,“ říká Roman Knapp, Obchodní ředitel společnosti IXTENT.

Modrá pyramida stavební spořitelna zvolila vedoucí světovou technologii OpenText, která disponuje všemi požadovanými funkcionalitami pro zabezpečení a dlouhodobou důvěryhodnost z pohledu legislativy. Využití existující instalace umožnilo utilizaci provedených investic, zachování architektury systémů a v konečném důsledku tak i nižší náklady na provoz v porovnání s variantou oddělené instalace archivu biometricky podepsaných dokumentů na jiné technologii.

Pro více informací kontaktujte:
IXTENT s.r.o.
Roman Knapp
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 363 653
E-mail: sales@ixtent.com

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. se zaměřuje na poskytování finančního poradenství, které staví na dlouhodobém vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí v současné době i řadu pojišťovacích produktů a přináší výhodné řešení pro klienty v podobě nových konceptů – Moudrého spoření.