Chápeme, jak je důležité chránit vaše investice vložené do technologií OpenText. Proto vám přinášíme ve spolupráci s OpenText různé typy supportních programů, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

OpenText Protect

Program umožňuje neomezený přístup k našemu centru podpory během regionální pracovní doby a to s jakýmkoliv problémem, na který narazíte. Toto přímé napojení „kdykoliv to potřebujete“ vám pomůže maximalizovat dobu provozu, snížit náklady na podporu a zvýšit produktivitu IT tím, že sníží čas strávený řešením problémů.

OpenText Protect Anytime

Program poskytuje podporu, kterou potřebujete pro rychlé obnovení aplikací zajišťujících vaše kritické podnikové procesy. Neomezená podpora pro výpadky produkčního prostředí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Reakční doba na závažné problémy do 1 hodiny. Určeno pro zákazníky, kteří potřebují, aby jejich kritické systémy byly neustále v běhu.

OpenText Protect Anywhere

Program rozšiřuje pokrytí o další centra podpory OpenText mimo vaši standardní regionální dobu podpory a nabízí další formy řešení pro normální, vážné a kritické chyby. Určeno pro zákazníky, kteří operují celosvětově a mají globální dosah. Neomezená podpora pro jakékoliv problémy (bez ohledu na závažnost), 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

OpenText Protect Premier

Program vám poskytne vynikající úroveň proaktivní podpory, jež spojuje naše zkušené techniky s vaším interním servisním týmem. Určeno pro zákazníky, kteří vyžadují vysoce individualizovaný přístup k řízení servisní podpory a pokročilé technické konzultace napomáhající k efektivní správě jejich systémů. Přidělené konzultační zdroje pomáhají při zadávání požadavků na podporu a řízení eskalací. Centralizovaná komunikace a reporting. Proaktivní, best-practice přístup k podpoře. Ideální pro zákazníky, kteří mají složité prostředí, agresivní roll-out plány nebo nedostatečné technické znalosti implementovaného systému, či musejí splňovat různá SLA kritéria pro své interní zákazníky.

OpenText Protect Premier Anywhere

Nad rámec předchozího programu je zajištěna neomezená podpora pro řešení jakýchkoliv problémů bez ohledu na závažnost, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Reakční doba na závažné problémy do 1 hodiny. Určeno pro zákazníky, kteří operují celosvětově a mají globální dosah.

Nad rámec výše uvedených supportních programů IXTENT dále nabízí různé typy služeb Aplikační podpory ještě více zaměřených na konkrétního zákazníka a jeho specifické řešení.

Více informací naleznete na: www.opentext.com/support.