Společnost IXTENT, přední nezávislý dodavatel řešení pro správu a řízení dokumentů i dat (ECM – Enterprise Content Management) ve střední a východní Evropě, dnes oznámila, že dodá systém zpracování finančních dokumentů pro Vysoké učení technické vBrně. Řešení bude postaveno na technologii Open Text Livelink Enterprise Archive Server a bude zahrnovat integraci do systému SAP.

VUT v podobě tohoto řešení získá výkonný systém, který dovolí archivovat veškeré historické finanční doklady, převést do elektronické podoby a propojit se systémem SAP. Díky oddělené archivaci dokladů tak dojde k odlehčení databáze systému SAP a tím ke zvýšení jeho rychlosti. Celé řešení je přitom navrženo tak, aby do budoucna umožnila snadné přidávání nových funkcí a modulů.

„Dokumentový systém a archiv je nezbytným prostředkem pro budoucí zavedení workflow. Zvolili jsme pozvolné nasazování jednotlivých částí celého rozsáhlého projektu elektronizace oběhu dokumentů, abychom se dostatečně připravili a co nejlépe vystihli procesy na univerzitě. Cílem je pak zprovoznit elektronickou podatelnu. Firma IXTENT má přitom dostatečný potenciál pro zavedení dokumentového systému ve spojení selektronickým podpisem a časovým razítkem – vnašem případě je to v ekonomickém informačním systému SAP“, prohlásil Milan Smejkal, vedoucí oddělení ekonomických systému VUT vBrně.

Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín

Pro více informací kontaktujte:

Petr Němeček
Marketing Manager
+420721456 924
petr.nemecek@ixtent.com

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com