IXTENT dnes oznámil úspěšné dokončení implementace řešení elektronického archivu zákaznických složek ve společnosti Intrum Justitia, s.r.o. Řešení, jehož nasazení do produktivního provozu je plánováno na nejbližší období, je vybudováno za použití platformy Microsoft SharePoint 2010, skenovacího nástroje Kofax Express a produktu IXTENT ISDS Konektor pro napojení na Informační Systém Datových Schránek (ISDS).

Zákaznické dokumenty jsou spolu s veškerou relevantní komunikací archivovány v předem definované struktuře knihoven a adresářů, z nichž je možné provést hromadný zpětný export vybraných adresářů na přenosná média pro případ nutnosti předložení dokumentů týkajících se konkrétních případů externím subjektům (např. soudu). Vzhledem k nutnosti ochrany důvěrných informací obsažených v dokumentech disponuje řešení důmyslným systémem nastavení přístupových práv. V produktivním provozu by měl systém především pomoci k efektivnější a spolehlivější podpoře administrativního zpracování stále se zvyšujícího počtu obchodních případů společnosti Intrum Justitia.

Pro více informací kontaktujte:
Roman Knapp
Obchodní ředitel
+420 739 002 530
roman.knapp@ixtent.com

Intrum Justitia, s.r.o.

Intrum Justitia je vedoucí evropská společnost působící v oblasti řízení pohledávek (Credit Management Services). V České republice působíme od roku 1996. Disponujeme tedy mnohaletými zkušenostmi, zázemím kvalitního call centra s proškolenými vyjednavači, právní podporou, ale i nejmodernějším technickým vybavením a finančním zázemím. Naše výsledky zdokonaluje také funkční síť regionálních spolupracovníků, která efektivně zabezpečuje osobní kontakt s dlužníky. Rozsáhlý okruh služeb společnosti Intrum Justitia umožňuje společnosti podporovat své klienty během celého procesu počínaje prověřením odběratele, vystavením faktury a konče její úhradou, s cílem výrazného zlepšení cash flow a ziskovosti klienta. Intrum Justitia nyní poskytuje služby více než 90.000 klientů po celém světě. Jsme katalyzátorem pro ozdravení ekonomiky. Jsme tu pro usnadnění podnikání s cílem přispět k vytvoření funkční ekonomiky tím, že podnikání bude transparentní, bezpečné a spravedlivé. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.intrum.cz

IXTENT s.r.o.

IXTENT je přední dodavatel komplexních řešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) ve střední a východní Evropě. Naše řešení přinášejí hodnotu velkým a středně velkým společnostem ze sektoru finančního, telekomunikačního, energetického, státního, farmaceutického, logistického, petrochemického, těžkého průmyslu ale i dalších oborů ekonomiky. Jako technologicky nezávislý implementační partner s více než desetiletými zkušenostmi se soustřeďujeme na pomoc společnostem maximalizovat návratnost investic vložených do zvolených technologií prostřednictvím vybudování řešení, která chrání znalosti organizace obsažené v dokumentech, procesech, digitálních médiích, záznamech, datech a dalším podnikovém informačním obsahu. Více informací o společnosti naleznete na www.ixtent.com.