IXTENT se stal hrdým partnerem Kanadské obchodní komory při organizaci pracovní snídaně s Vladimírem Dlouhým, současným prezidentem České hospodářské komory, která se uskutečnila 10. září v Praze.

Vladimír Dlouhý, jakožto hlavní speaker akce, ilustroval pomocí grafů aktuální ekonomickou situaci České republiky, potažmo celé eurozóny. Zároveň ve svých komentářích predikoval možný vývoj základních makroekonomických ukazatelů v horizontu několika následujích roků.

Tato společensko-pracovní akce umožnila nejenom odbornou diskusi nad aktuálnímí sociálně-ekonomickými tématy, ale i navázání nových pracovních kontaktů mezi členy obou komor a dalšími účastníky akce.

Pro více informací kontaktujte:
Jiří Jakeš
account manager
+420 606 881 982
jiri.jakes@ixtent.com

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

zastává funkci prezidenta Hospodářské komory České republiky od května 2014. Jeho kariéra zahrnovala vládní posty (místopředseda vlády 1989-1990, ministr hospodářství 1990-1992 a ministr průmyslu a obchodu 1992-1997), poradenství pro mezinárodní společnosti (Goldman Sachs, ABB, atd), členství v Národní ekonomické radě NERV, poradenství pro MMF, výukové pobyty na univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické, stejně jako účast v neziskovém sektoru.

IXTENT s.r.o.

IXTENT je přední dodavatel komplexních řešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) ve střední a východní Evropě. Naše řešení přinášejí hodnotu velkým a středně velkým společnostem ze sektoru finančního, telekomunikačního, energetického, státního, farmaceutického, logistického, petrochemického, těžkého průmyslu ale i dalších oborů ekonomiky. Jako technologicky nezávislý implementační partner s více než desetiletými zkušenostmi se soustřeďujeme na pomoc společnostem maximalizovat návratnost investic vložených do zvolených technologií prostřednictvím vybudování řešení, která chrání znalosti organizace obsažené v dokumentech, procesech, digitálních médiích, záznamech, datech a dalším podnikovém informačním obsahu.