Open Text, celosvětově vedoucí společnost v oblasti podniková správy dat a dokumentů (Enterprise Content Management – ECM), oznámila, že nástroje Open Text Enterprise Library úspěšně prošly schvalovacím procesem společnosti SAP a získaly certifikaci pro integraci s rozhraním WebDAV pro SAP NetWeaver Information Lifecycle Management (SAP NetWEaver ILM) a pro SAP ArchiveLink. Prostřednictvím těchto certifikovaných nástrojů mohou zákaznící využít řešení SAP a Open Text ECM Suite jako základ pro strategii celofiremní správy životního cyklu informací, která napomůže snížit náklady a redukovat rizika.

V současné ekonomice poznamenané snižujícími se obraty hledají společnosti nové cesty pro úspory a zajištění marží a pro snížení provozních rizik. Efektivní strategie správy životního cyklu informací napomáhá dosažení těchto cílů prostřednictvím snižování nákladů na správu informací, zajištění shody s legislativou a vyšší transparentností procesů.

Certifikace pro rozhraní ILM WebDAV, označované také jako BC-ILM 2.0 verifikuje plnou podporu SAP NetWeaverl ILM pro bezpečné ukládání dat, zachování výkonu a také bezpečnou likvidaci informací. Díky této certifikaci poskytují nástroje Open Text Enterprise Library zákazníkům svobodu hardwarového výběru při tvorbě datových skladů. Open Text Enterprise Library zároveň získaly certifikaci pro integraci se SAP ArchiveLink. Tato certifikace potvrzuje, že řešení Open Text zajišťují ukládání dat a dokumentů pro systémy SAP a zaručuje, že řešení Open Text jsou v souladu s aktuálními verzemi obchodních a průmyslových aplikací SAP.

Open Text je leaderem oblasti ECM pro použití ve spojení s aplikacemi SAP a benefituje z více než dvě dekády trvajícího partnerství a společného vývoje pro více než 3000 globálních SAP zákazníků. Open Text ECM Suite nabízí kompletní řadu možností pro řízení a archivaci obchodních dokumentů, odchozích a příchozích faktur, objednávek, dodacích listů, certifikátů, dokumentů v rámci řízení lidských zdrojů a dalších ve spojení s aplikacemi SAP. Společnost Open Text je přitom v současné době jediným EMC dodavatelem, který poskytuje takovou šíři podpory a integrace SAP aplikací. Více informací naleznete na stránkách www.opentext.com/sap.

Pro více informací kontaktujte:
Petr Němeček
Marketing Manager
+420 721 456 924

Společnost IXTENT, přední nezávislý dodavatel řešení pro správu a řízení dokumentů i dat (ECM – Enterprise Content Management), pořádá pod patronací společnosti Open Text a kanadské ambasády odbornou konferenci zaměřenou na řízení a správu dokumentů.

V rámci konference budou mít možnost návštěvníci v jeden den na jednom místě potkat přední odborníky nejvýznamnějších firem v oboru. Cílem konference je podat pravdivý a ucelený přehled jak koncipovat správu dokumentů a informací v oblasti podnikové infrastruktury se zajištěním maximální ekonomické výnosnosti investice. Bohatost programu dokládá výčet jmen spoluúčastnících se partnerů. Vedle pořádající společnosti IXTENT a Open Text, jako generálního partnera, se odbornými přednáškami budou podílet společnosti Microsoft, SAP, Adobe, Doctra, HP a Kofax. Konference poskytne účastníkům komplexní přehled o novinkách a trendech vývoje v oboru podnikové správy a řízení dat a dokumentů, a rovněž získat poznatky z praktického nasazení řešení v konkrétních podnicích.

Mezi hlavní diskutovaná témata tak bude patřit problematika návratnosti investic, minimalizace nákladů při práci s dokumenty, při řízení procesů, zamezení ztrát dokumentů a informací, legislativy v souvislosti se zpracováním, ukládáním a zabezpečením dokumentů, jasného přehledu o pohybu dokumentů, způsoby vylepšení kvality služeb pro vaše zákazníky a další témata z oblasti ECM. Konference je určena pro vedoucí pracovníky z širokého odvětví firem, průmyslu a výroby, finančnictví, obchodu, zdravotnictví, farmacie, energetiky, FMCG a dalších.

„V současné době víc než kdy jindy platí, že společnosti intenzivněji přemýšlejí o možnostech vhodných investic s vysokou návratnost v nejkratším možném čase, případně úspor, vyšší efektivitě či transparentnosti interních procesů,“ prohlásil Vít Svoboda, ředitel společnosti IXTENT. „Naším cílem je tedy připravit konferenci jako odborné fórum, na kterém zájemci získají ucelené informace k dané problematice z pohledu zákazníků i dodavatelů, vyměnit si společně zkušenosti a navázat kontakty. Je potěšením, že se podařilo zajistit takovou účast všech leaderů v oboru.“

Více informací o konferenci, podrobný program přednášek a registrační formulář naleznete na stránkách www.ecm-conference.com.

Kontakty:

PRAM Consulting s.r.o.
Karel Kapinus
+420 603 200 944
karel.kapinus@pram.cz

O společnosti Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou aurčena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu, získáte návštěvou www.opentext.com.

O společnosti IXTENT

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com

Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu získáte návštěvou www.opentext.com.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com