Open Text, celosvětově vedoucí společnost v oblasti podniková správy dat a dokumentů (Enterprise Content Management – ECM), oznámila, že nástroje Open Text Enterprise Library úspěšně prošly schvalovacím procesem společnosti SAP a získaly certifikaci pro integraci s rozhraním WebDAV pro SAP NetWeaver Information Lifecycle Management (SAP NetWEaver ILM) a pro SAP ArchiveLink. Prostřednictvím těchto certifikovaných nástrojů mohou zákaznící využít řešení SAP a Open Text ECM Suite jako základ pro strategii celofiremní správy životního cyklu informací, která napomůže snížit náklady a redukovat rizika.

V současné ekonomice poznamenané snižujícími se obraty hledají společnosti nové cesty pro úspory a zajištění marží a pro snížení provozních rizik. Efektivní strategie správy životního cyklu informací napomáhá dosažení těchto cílů prostřednictvím snižování nákladů na správu informací, zajištění shody s legislativou a vyšší transparentností procesů.

Certifikace pro rozhraní ILM WebDAV, označované také jako BC-ILM 2.0 verifikuje plnou podporu SAP NetWeaverl ILM pro bezpečné ukládání dat, zachování výkonu a také bezpečnou likvidaci informací. Díky této certifikaci poskytují nástroje Open Text Enterprise Library zákazníkům svobodu hardwarového výběru při tvorbě datových skladů. Open Text Enterprise Library zároveň získaly certifikaci pro integraci se SAP ArchiveLink. Tato certifikace potvrzuje, že řešení Open Text zajišťují ukládání dat a dokumentů pro systémy SAP a zaručuje, že řešení Open Text jsou v souladu s aktuálními verzemi obchodních a průmyslových aplikací SAP.

Open Text je leaderem oblasti ECM pro použití ve spojení s aplikacemi SAP a benefituje z více než dvě dekády trvajícího partnerství a společného vývoje pro více než 3000 globálních SAP zákazníků. Open Text ECM Suite nabízí kompletní řadu možností pro řízení a archivaci obchodních dokumentů, odchozích a příchozích faktur, objednávek, dodacích listů, certifikátů, dokumentů v rámci řízení lidských zdrojů a dalších ve spojení s aplikacemi SAP. Společnost Open Text je přitom v současné době jediným EMC dodavatelem, který poskytuje takovou šíři podpory a integrace SAP aplikací. Více informací naleznete na stránkách www.opentext.com/sap.

Pro více informací kontaktujte:
Petr Němeček
Marketing Manager
+420 721 456 924
petr.nemecek@ixtent.com

Open Text

Open Text je největší světový nezávislý dodavatel řešení správy podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management). Jeho řešení jsou určena pro správu informací a vyhovují všem obchodním a oborovým požadavkům a nárokům na dodržování pravidel v největších světových společnostech, státních institucích a dalších firmách nabízejících služby. Open Text podporuje přibližně 46 000 zákazníků a miliony uživatelů ve 114 zemích a 12 jazycích. Více informací o Open Textu získáte návštěvou www.opentext.com.

IXTENT s.r.o.

IXTENT s.r.o. reprezentuje technologie Enterprise Content Management v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku a je jedním z největších dodavatelů archivních systémů, DMS a WCM technologií trzích ve střední a východní Evropě. Nabízí služby pro správu elektronických a „papírových“ dokumentů, jejich obsahů (Document Management System – DMS, Content Management System – CMS, Business Process Management – BPM, Web Content Management – WCM, Email Management atd.), technologie inteligentního optického rozeznávání textu z papírových předloh a jejich digitalizací (OCR/ICR), archivaci dat a dokumentů v prostředí internetu a podnikových informačních systémů, poradenské služby spojené se zaváděním těchto systémů a realizací komplexních dodávek řešení. Více informací o společnosti naleznete na stránkách www.ixtent.com