IXTENT dnes oznámil ukončenie projektu upgrade systému Readsoft INVOICES v Sauer-Danfoss.

Európske zúčtovacie centrum v Považskej Bystrici zabezpečuje pre pobočky v ďalších krajinách EU digitalizáciu a vyťažovanie dát z faktúr pomocou systému Readsoft INVOICES.

V lete 2012 bol spustený projekt upgrade tohto systému na aktuálnu verziu Readsoft INVOICES 5-6. V priebehu projektu IXTENT vykonal upgrade všetkých modulov riešenia, náhradu niektorých modulov za nové a efektívnejšie a systém bol zároveň rozšírený aj o spracovanie faktúr, ktoré prichádzajú už v elektronickej forme vo formáte PDF.

Prínosom projektu boli okrem zabezpečenia podpory a vylepšenie výkonnosti aj vylepšenia v oblasti nastavenia systému a profilov pre jednotlivé krajiny a tiež optimalizácia pre dosiahnutie vyššej úspešnosti a správnosti vyťažených dát.

Sauer-Danfoss od roku 2013 využíva aj rozšírené služby aplikačnej podpory pre uvedený systém od spoločnosti IXTENT, ktorá prináša zabezpečenie dostupnosti systému, minimalizáciu rizika výpadku systému a prestojov.

Pre viac informácií kontaktujte:

Jozef Novota
Sales Manager
+421 905 668 682
jozef.novota@ixtent.com

Sauer-Danfoss, a.s.

Na celom svete sa výrobcovia mobilných pracovných strojov obracajú na Sauer-Danfoss ako na spoločnosť s najinovatívnejšími riešeniami v oblasti pohonov mobilných strojov a pre podporu ich riadiacich a servoriadiacich, pohonných, pracovných a ovládacích funkcií. V rámci partnerskej spolupráce ponúkame našim zákazníkom špičkové a vysoko výkonnostné systémy a komponenty pre široký sortiment mobilných aplikácií.

Zákazníkmi Sauer-Danfoss sú výrobcovia mobilných pracovných strojov v Európe, Južnej a Severnej Amerike, a tichomorskom regióne (APAC).

Európskeho centrum služieb (EUSC) v Považskej Bystrici zabezpečuje podporu európskych závodov a predajných organizácií Sauer-Danfoss.

IXTENT Slovakia s.r.o.

IXTENT je popredný dodávateľ komplexných riešení z oblasti Enterprise Content Management (ECM) v strednej a východnej Európe. Naše riešenia prinášajú hodnotu veľkým aj stredne veľkým spoločnostiam zo sektoru finančného, telekomunikačného, energetického, štátneho, farmaceutického, logistického, petrochemického, ťažkého priemyslu ale i ďalších segmentov ekonomiky. Ako technologicky nezávislý implementačný partner s viac než desaťročnými skúsenosťami sa sústreďujeme na pomoc spoločnostiam maximalizovať návratnosť investícií vložených do zvolených technológií prostredníctvom vybudovania riešení, ktoré chránia znalosti organizácie obsiahnuté v dokumentoch, procesoch, digitálnych médiách, záznamoch, dátach a ďalšom podnikovom informačnom obsahu. Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránkach www.ixtent.com