Chtěli byste využívat nejefektivnější a nejvýkonnější software pro digitalizaci a vytěžování dat, který využívá umělou inteligenci?

Seznamte se s produktem OpenText Intelligent Capture…

Jde o robustní, nezávislé, univerzální řešení pro oblast skenovaní a data capturingu, určené pro efektivní podporu automatizované kategorizace a inteligentního „strojového“ vytěžování dat ze všech dokumentových typů.

O kvalitách řešení svědčí skutečnost, že je využíváno řadou největších společností světa. Řešení původně vychází z platformy OpenText CAPTIVA, které bylo rozšířené o funkční prvky z dalších OCR řešení OpenTextu (Capture Center a Information Extraction Service), a tak vznikl nový moderní univerzální OCR produkt OpenText Intelligent Capture splňující i ty nejnáročnější požadavky.

Obrázek: Spojení funkcionalit několika OCR řešení OpenTextu do produktu OIC

Toto all-in-one řešení je „vlajkovou lodí“ OpenTextu pro oblast skenování a data capturingu. Řešení má dlouhou tradici, je vyvíjeno a vylepšováno více než 20 let, tým jeho autorů pomáhal spoluutvářet základy dnešních standardů podnikové digitalizace (například standard ISIS ovladačů skenerů je dílem firmy Captiva, která je dnes součástí společnosti OpenText).

Modularita a výkonnost tohoto řešní umožňuje digitalizaci a vytěžování ze všech typů a druhů papírových či elektronických dokumentů/datových zdrojů. Tato software platforma je snadno rozšiřitelná, škálovatelná a integrovatelná do podnikového IT díky standardnímu REST API. OpenText Intelligent Capture interně využívá několik OCR enginů tak, aby byla platforma schopna poskytnout uživatelům co nejlepší výstupy z digitalizace.

Mezi hlavní přínosy OIC patří:

 • Redukce nákladů díky nižším nárokům na přípravu dokumentů na digitalizaci a manuální indexování
 • Redukce nákladů na opětovné vytvoření dokumentu u ztracených fyzických dokumentů
 • Zlepšení kvality informací v kritických byznys procesech
 • Zrychlení byznys procesů poskytnutím přístupu k informacím a podpůrným dokumentům

Mezi další přínosy OIC patří:

 • Aktivní využívání podpory prvků umělé inteligence a strojového učení (Magellan, IES).
 • Rychlost, spolehlivost služby
 • Citlivá data pod plnou kontrolou
 • OIC podporuje pro vytěžování textu ze skenovaného obsahu více OCR enginů, výsledky porovná a využije nejkvalitnější výstup

OpenText Intelligent Capture zachycuje a zpracovává dokumenty z mnoha zdrojů včetně skenerů, faxových serverů, emailových serverů, souborových systémů, webových služeb a REST služeb. OIC je určena pro zpracování dokumentů a jejich export do cílového úložiště, například ECM systému.

V systému OIC lze nastavit více digitalizačních procesů a využívat je pro zpracování různých úloh v rámci společnosti – jeden pro digitalizaci faktur, jeden pro ad-hoc vytěžování dat z byznys aplikací apod. Výsledný digitalizační proces funguje „na pozadí“ na serveru a OIC server se stará o předávání vstupně/výstupních dat mezi jednotlivými moduly zodpovědnými za provedení konkrétní úlohy.

Digitalizace a vytěžování faktur
Řešení oblasti digitalizace a vytěžování faktur je jen jeden z možných procesů nastavených na OIC platformě.
Pro představu – z faktury se dají vytěžit tyto údaje:
Z hlavičky:

 • Číslo faktury
 • IČ dodavatele
 • DIČ dodavatele
 • IČ odběratele
 • DIČ odběratele
 • Typ dokumentu (faktura/dobropis/…)
 • Číslo objednávky
 • Číslo původní fa pro dobropis
 • Datum splatnosti
 • DUZP
 • Variabilní symbol
 • Č. účtu dodavatele
 • IBAN dodavatele
 • Kód banky dodavatele
 • Kód měny
 • Sazba DPH celkem
 • DPH celkem
 • Částka s DPH celkem

A tyto údaje z položek:

 • Číslo položky
 • Popis položky
 • Množství
 • Jednotky
 • Jednotková cena
 • Částka bez DPH
 • Sazba DPH

Co je Intelligent Capture Designer a k čemu slouží?

Na konfiguraci skenovacích a digitalizačních procesů (tzv. Capture Flows) se používá Intelligent Capture Designer, v rámci Designeru se nastavují:

 • Typy dokumentů pro digitalizaci a jejich indexová pole
 • Parametry importu dokumentů z externích zdrojů
 • Parametry skenování papírových dokumentů
 • Způsoby úpravy kvality obrázků v systému (například ořez, odstranění šikmého naskenování, odstranění černých čar, převod do odstínů šedi nebo na černobílou, identifikace čárových kódů, atd.)
 • Konverze obrazových dokumentů do dalších formátů (PDF, atd.)
 • Parametry celostránkového OCR
 • Parametry exportu dat do cílového systému (tedy ECM úložiště, souborového systému, apod.)
 • Nastavení automatické klasifikace a indexace dokumentů
Obrázek: Příklad uživatelského rozhraní s návrhem digitalizačního procesu

Potřebujete další informace?

Obraťte se na náš obchodní tým (sales@ixtent.com), rádi Vás seznámíme s dalšími výhodami našich řešení…