Zástupci IXTENTu se počátkem prosince 2019 zúčastnili evropské SharePoint konference v Praze (European SharePoint Office 365 and Azure Conference; 2.-5. 12. 2019), kde Microsoft prezentoval svůj růst na trhu, pokrytí světa uživateli svého softwaru, zvyšující se celkový počet uživatelů Office 365 (v roce 2015 to bylo 60 mil., v roce 2019 již 200 mil.).

Dále byli účastníci konference informováni o masovém přechodu klientů do Office 365 od jiných cloudových poskytovatelů (Dropbox, Google drive,…)

Dozvěděli se i o inovativních nástrojích Microsoftu pro import obsahu různého formátu z různých zdrojů – bohatý management funkcí pro organizaci a řízení digitálního obsahu se jmenuje Project Cortex.

Microsoft informoval o posilování svých platforem pro automatizaci, business intelligence, rozvoj aplikací, vývoj, analytiku (konkrétně Power platform – BI, Apps, Automate, Virtual Agents) pro maximální využití informačního obsahu.

Dalším bodem konference bylo i to, že poskytovatel spustil samoobslužný nákup a instalaci platformy pro individuální uživatele.

Microsoft v poslední době roste v analýzách Gartner a Forrester mimo jiné i díky své adaptabilitě na změny trhu, potřeby uživatelů a aktuální trendy.