Smart Document Flow je bezkonkurenční produkt společnosti IXTENT, jenž funguje jako mezičlánek mezi DMS (systémem pro správu podnikového obsahu – OpenText Content Suite) a informačními vstupy. Rozhraní samotného DMS je pro řadu firem nedostatečné, proto společnost IXTENT vyvinula vlastní komponentu inspirovanou potřebami zákazníků. Smart Document Flow nabízí užitečné a široce konfigurovatelné nadstavbové funkce, které jsou mimo možnosti samotného DMS. A které to jsou?

Mezi základní přínosy SDF patří:

  • určení pravidel výmazu dokumentů (GDPR);
  • rozšiřitelnost systému pomocí doplňků.

Mezi rozšiřitelné doplňkové funkcionality patří:

  • aplikace časového razítka na dokument (doložení původu dokumentu a jeho historie);
  • elektronické podepisování dokumentů;
  • VIRUS scan vstupních dokumentů.

S nejnovější verzí IXTENT Smart Document Flow (4.1.0) získáte:

  • lepší možnost vyhledávání, dokumenty je nyní možné hledat pomocí logických operátorů;
  • lze použít také podmínku „NEBO“ a „A“ při specifikaci dotazu, tím spojit více podmínek („je větší“, „je menší“, „je rovno“, „je nerovno“);
  • funkci vyhledávání souborů dle podmínek (datum, číslo, text);
  • chybové hlášení ze systému i pro jeho uživatele.

Pro více informací o produktu SDF kontaktujte obchodní oddělení na e-mailu: sales@ixtent.com.

Obrázek: Schéma SDF