Cílem každé organizace je nabízet takové produkty, které budou splňovat požadavky zákazníků a předpisů týkajících se kvality. Iniciativy v oblasti řízení jakosti mohou být buď interní, nebo mohou souviset s certifikacemi jako jsou ISO 9001:2015. Všechny firmy pracující dle standardu jakostních norem musí jednoznačně definovat postupy a procesy práce s dokumentem a zaznamenávat všechny jeho změny (kdo, kdy, co atd.).

Společnost IXTENT disponuje certifikátem na řízení jakosti projektů dle ISO od roku 2009. Letos na podzim proběhla další úspěšná recertifikace pro tyto oblasti:

 • ISO 9001:2015 (Systém managementu kvality organizace)
 • ISO/IEC 20000-1:2011 (Systém managementu poskytování ICT služeb organizace)
 • ISO/IEC 27001:2013 (Systém managementu bezpečnosti informací)

IXTENT tedy interně pracuje v souladu s normami ISO, zároveň však svým zákazníkům nabízí softwarová řešení pro řízení jakosti, které umožňují:

 • dokumentovat procesy,
 • zavádět automatické postupy pro kontroly a schvalování,
 • distribuovat standardní provozní postupy (SOP) a spojovat je s příslušnými procesy,
 • školit zaměstnance v oblasti zajišťování shody, či
 • řídit odpovědi na stížnosti zákazníků a na další incidenty v oblasti jakosti.

Hlavní výhody:

 • komplexní přehled a řízení smluvních dokumentů firmy;
 • zohlednění legislativních požadavků a redukce podnikového rizika;
 • jednotné uplatnění smluvních regulativ;
 • logická provázanost správy dokumentu s předmětem smlouvy a smluvními stranami;
 • bezpečnost a optimální sdílení právních dokumentů;
 • nízké náklady na vývoj a implementaci řešení – vysoká návratnost investic (ROI);
 • kompatibilita řešení s dalšími technologickými systémy.

V případě zájmu o nezávaznou nabídku systému pro řízení jakosti kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mailu: sales@ixtent.com.