Forrester jmenoval OpenText leaderem pro třetí kvartál roku 2019.

Forrester Wave ™: ECM Content Platforms, Q3 2019 je nezbytným průvodcem pro organizace, které vyvíjejí strategii správy informací a hodnotí dodavatele podnikového obsahu (ECM) a poskytovatele obsahových služeb.

V hodnocení poskytovatelů obsahové platformy pro správu podnikového obsahu (ECM) dle 26 kritérií identifikoval Forrester 14 nejvýznamnějších – Alfresco Software, Box, GRM Information Management, Hyland, IBM, iManage, Laserfiche, M-Files, Micro Focus, Microsoft, Newgen Software, Nuxeo, OpenText a SER Group – a zkoumal, analyzoval a vyhodnocoval je. Z analýzy vyplynulo, že softwarové společnosti OpenText, Microsoft, Hyland a Alfresco vedou žebříček. Tito favorité jsou následováni společnostmi: Box, Newgen Software, SER Group, Laserfiche, IBM, iManage a Nuxeo, další aspiranté na posilování pozic jsou: GRM Information Management a M-Files, Micro Focus žebříček uzavírá.

Vzhledem k tomu, že se ECM přesouvá z on-site na cloudové a hybridní modely, určují dodavatelé s flexibilními platformami (které zahrnují nástroje pro návrh a vývoj aplikací, mobilní rámce a špičkovou kulturu zákaznických služeb), pořadí žebříčku. Poskytovatelé, kteří mohou nabídnout vyváženou sadu úložišť, kolaborativní, transakční a inteligentní obsahové služby, se stávají preferovanou platformou pro uložení firemního obsahu, protože zákazníci modernizují a přecházejí na cloud.

Trh správy podnikového obsahu (ECM) se transformuje, cloud a hybridní nasazení se ujímá vedení. 1) Inteligentní obsahové služby, jako je umělá inteligence (AI), strojové učení (ML) a pokročilá analytika, jsou nejvyšší oblastí inovací dodavatelů, ačkoli reálné používání AI je ještě v počátcích. Firmy musí považovat uživatelský servis document management systémů za základ, nikoli luxus. K přizpůsobení technologie svým zaměstnancům potřebují flexibilní platformy s řadou nástrojů pro návrh a vývoj aplikací a uživatelského rozhraní. Globálně stráví pracovníci na plný úvazek více než 27 % svého dne vytvářením, vyhledáváním nebo čtením dokumentů. Konkurence, inovace a neustálá potřeba spravovat podnikový obsah vytvářejí velkou tržní příležitost. Forrester předpovídá, že ECM bude v roce 2019 trhem v hodnotě 10 miliard dolarů, v roce 2020 vzroste na 11 miliard dolarů.

Firmy uvažující o koupi platformy pro správu firemního obsahu by měli hledat dodavatele, kteří:

  • Umožňují zvýšení produktivity pracovníka pomocí služeb pro spolupráci na obsahu. Mezi klíčové funkce patří flexibilní uživatelské rozhraní, správa dokumentů, týmová spolupráce a bezpečné sdílení souborů – uvnitř i mimo podnik.
  • Poskytují automatizaci velkého objemu pomocí transakčních služeb obsahu. Strukturované procesy podporují rozsáhlé činnosti, jako jsou závazky nebo zpracování pohledávek, přičemž cílem je automatizace a omezování lidských zásahů. Transakční obsah zahrnuje naskenované dokumenty nebo tiskové sestavy generované z aplikací back-office. Mnoho společností těží z těchto interakcí se zákazníky a hledá vzory a trendy, které pomáhají předpovídat, jak se tito zákazníci mohou v budoucnu chovat. Mezi klíčové funkce patří vícekanálové snímání, elektronické formuláře a automatizace digitálních procesů.
  • Dále poskytují archivní úložiště, integraci na různé systémy, běžné operace nad dokumenty jako je řízení verzí a přístupu, správa životního cyklu, metadata a vyhledávání, jsou i nadále základními schopnostmi, zejména u důvěrných dokumentů. Schopnost firmy načítat nebo spravovat obsah v jiných aplikacích nebo obsahových konceptech je oblastí diferenciace dodavatelů.
  • Extrahují statistiky a automatizují kategorizaci pomocí inteligentních obsahových služeb. Prodejci spějí k vytváření, licencování nebo získávání algoritmů pro obohacení dokumentů o metadata, automatizaci uplatňování politik nebo plánů uchovávání, přeložení nebo transformaci dokumentů a multimediálních souborů do srozumitelného textu. Prodejci cloudu mají další výhodu, se službami ML pro těžbu uživatelů a podkladovým grafem pro zlepšení doporučení a optimalizaci vyhledávání dokumentů.

Hodnocení Forrester Wave ™ vyzdvihuje leadery ECM, silné hráče, posilující poskytovatele a vyzyvatele. Jedná se o hodnocení nejlepších prodejců na trhu a nepředstavuje celou oblast dodavatelů.

OpenText vede s on-premise obsahovými službami – urychluje svůj posun ke cloudu. Rozšířený ECM OpenText představuje přechod od poskytovatele sady ECM na platformu obsahových služeb navrženou pro cloudové a hybridní nasazení. Probíhající modernizace – včetně investic do nových uživatelských zkušeností a nástrojů pro vývoj aplikací – odráží její odhodlání k širší strategii správy podnikových informací, přičemž obsah je nezbytnou součástí. Investice do cloudové strategie a dodání obsahové platformy nové generace známé jako OT2 jsou tou pravou cestou pro nové i stávající klienty, ale OpenText riskuje, že zaostane za platformami nimblerů, které se rychle otočily ke cloudu. Jeho strategie je zaměřena na infuzi inteligentních obsahových služeb do její platformy, ale integrace vlastního zásobníku Magellan ML je nekonzistentní napříč produkty.

Rozšířené ECM je silné ve všech segmentech obsahových služeb pro služby základního úložiště a služby pro spolupráci a transakční obsah. Mezi silné stránky patří funkce správy dokumentů a záznamů a integrace s hlavními podnikovými aplikacemi, jako jsou SAP a Salesforce. Funkce AI / ML jsou omezeny nad rámec produktů pro sběr a analýzu souborů. Zákazníci mají rádi vylepšená uživatelská rozhraní a flexibilní možnosti templingu pracovního prostoru, ale hlásí, že profesionální služby jsou drahé a že cestovní mapy pro nové produkty, jako je CORE a získané produkty, jsou matoucí.

Klienti, kteří potřebují obsahové služby vystavěné prostřednictvím klíčových obchodních aplikací, ale také jako samostatnou horizontální platformu, by měli volit OpenText, stejně tak regulovaná průmyslová odvětví nebo veřejný sektor vyžadující flexibilní modely cloudového a / nebo hybridního nasazení.

V případě zájmu o řešení OpenText pro Vaši firmu nás kontaktujte: marketing@ixtent.com.